Mål 14: Livet i havet

Vand dækker over 70 procent af vores planet. Havet skaber indkomst og giver mad på bordet for millioner af mennesker. Havet køler jorden ned og modvirker klimaforandringer. Havets alger skaber halvdelen af den ilt, vi indånder. 80 procent af havenes forurening kommer direkte fra landjorden. Det medfører forsuring, mangel på føde, dårligere iltforhold og andre forandringer i havets økosystem, der kan slå havets dyr ihjel. Det er derfor essentielt, at vi bevarer og sikrer bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Det gør vi ved at reducere forurening af havene, ved at beskytte og genoprette de økosystemer, der skaber balance i havene og ved at regulere fiskeriet, da vi fanger 30 procent mere, end der reproduceres.

Verdensmål nr. 14 har været i fokus i Naturfagsmaraton, hvor eleverne skulle komme med bud på, hvorledes vi kommer problematikken med plast i havene til livs. Vi har også forløb til gymnasier, der fokuserer på verdensmål nr. 14, f.eks. i vores samarbejde med Hedeselskabet.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).