Tektankens bro fører til Den åbne skole

Vidste du, at alle Tektankens forløb er udviklet, så de lever op til Den åbne skole, fællesfaglige fokusområder og karrierelæring?

Den åbne skole: I Tektanken bygger vi bro mellem skoler og virksomheder. Vi etablerer lokale skolevirksomhedssamarbejder, hvor flere tusinde elever hvert år får cement under neglene og arbejdshjelme på hovedet, når de besøger lokale virksomheder. Forløbene er alle udviklet, så de lever op til Den åbne skole, fællesfaglige fokusområder og karrierelæring – og de er naturligvis fleksible, så de er nemme at passe ind i enhver årsplan!

”Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden” (Undervisningsministeriet, kilde). Sådan beskriver Undervisningsministeriet Den åbne skole. Skolernes samarbejde med lokale virksomheder er netop Tektankens hovedformål. Gennem samarbejder med virksomhederne i byen/kommunen bliver elevernes lokale omverden en del af undervisningen.

ÅBEN SKOLE, ÅBENT SIND

Det kan være svært at forestille sig, hvordan hverdagen ser ud for en murer, IT-programmør eller industritekniker, når man ikke har set det med sine egne øjne og selv prøvet kræfter med faget.

Som en del af skolevirksomhedssamarbejdet møder eleverne rollemodeller fra virksomheden, de samarbejder med. Rollemodellerne viser eleverne deres hverdag, og eleverne arbejder selv med rollemodellernes arbejdsopgaver. Samtidig hører eleverne om mulige karriereveje samt uddannelsesvalg. Alt sammen med det formål, at eleverne skal have et indblik i, hvilke muligheder der findes inden for IT, teknologi og naturvidenskab i lokalområdet. Når skolen besøger omverdenen, og bringer sine fag med ud i virkeligheden, så får eleverne et unikt indblik nogle af de spændende muligheder, der venter på dem. Dette er vores tilgang til den åbne skole og vi etablerer brobygning imellem virksomhederne og skolesystemet.

HVAD ER DEN ÅBNE SKOLE?

Formålet med Den åbne skole er, at det lokale samfund og erhvervsliv skal inddrages mere i elevernes undervisning. Skoleeleverne får mulighed for at se erhvervslivets hverdag på tæt hold.

Samarbejdet skal bidrage til:

  • At eleverne lærer mere og lærer på en mere dynamisk og ny måde
  • At eleverne får et større kendskab til samfund og det lokale erhvervsliv

ELEVERNES UDBYTTE

Skole-virksomhedssamarbejde kan være med til at øge elevernes motivation for- og interesse i jobmulighederne med en naturvidenskabelig eller teknologisk uddannelse. Skole-virksomhedssamarbejdet kan således indgå som en del af det praktiske fag i udskolingen og karrierelæring.

Når eleverne har besøgt virksomheden, får underviseren automatisk en masse konkrete, fysiske eksempler på det, der undervises i. Det bliver nemmere at perspektivere undervisningen til de eksempler, eleverne selv har set, fremfor at henvise til eksempler i en lærebog. På den måde får eleverne et indtryk af, hvordan teori omsættes i praksis, og hvad man kan udrette med viden om teknologi, håndværk og naturvidenskab.

Læreren får derved mulighed for at anvende de fælles referencer, der opnås gennem virksomhedsbesøget. Samtidig kan besøgene inspirere undervisningen i andre fag eller bruges tværfagligt.

VIL DU TAGE DEL I DEN ÅBNE SKOLE?

På Tektankens portal fremgår alle skolevirksomhedssamarbejder. Her kan du læse om de forskellige forløb, sortere på kommune og niveau, og du kan tilmelde din klasse. Tektanken har på forhånd udarbejdet fagligt undervisningsmateriale til alle samarbejder, der frit kan benyttes.

Hvis du vil have besked som en af de første, når der er nyheder om lignende forløb og aktiviteter?

Så tilmelde dig Tektankens nyhedsbrev og følge med her på sitet. I nyhedsbrevet vil der ligeledes være nyheder om Girls’ Day in Science og Kloge Hænder.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).