Tektanken udvider: Skole-virksomhedssamarbejde skræddersyet til gymnasiets fire hovedområder

Gymnasieelever oplever, hvad naturvidenskabelige og tekniske kompetencer bruges til i praksis.

Gymnasieelever kan nu opleve, hvad de helt konkret kan bruge naturvidenskabelige og tekniske kompetencer til i en karriere i dansk erhvervsliv. Nyt koncept bringer gymnasier og virksomheder sammen i faglige parløb.

Gymnasieelever trækker nu i arbejdstøjet og løser konkrete opgaver for virksomheder som Danfoss og Novozymes som en del af deres undervisning. 

Gennem et nyt koncept fra Tektanken, Danmarks største netværk for skolevirksomhedssamarbejde, mødes gymnasieelever med naturvidenskabeligt eller teknisk uddannede rollemodeller i innovative og faglige parløb, der bringer virksomhederne ind på skolerne og skolerne ud på virksomhederne. Eleverne får dermed værdifuldt indhold til deres opgaver og indblik i erhvervslivets behov og karrieremuligheder.

GYMNASIEELEVER MØDER FAGLIGE ROLLEMODELLER

Konceptet går kort fortalt ud på, at lærerne introduceres til forløbet hos virksomheden, og efterfølgende besøger en af virksomhedens medarbejdere eleverne på gymnasiet for at præsentere en tværfaglig, virksomhedsrelateret opgave.

Eleverne arbejder derefter med opgaven hjemme på gymnasiet. De interesserede elever besøger slutteligt virksomheden, hvor de møder medarbejdere og præsenterer deres opgaveløsninger for virksomhedens medarbejdere og elever fra andre gymnasier.

De praktiske opgaver giver eleverne indblik i, hvordan gymnasiets fag kan bruges til at løse aktuelle problemstillinger i erhvervslivet, og eleverne får en forsmag på, hvilke tekniske og naturvidenskabelige fremtidsmuligheder, der venter forude.

Tektanken har skræddersyet både opgaver og virksomhedssamarbejder, så de passer til gymnasiets fire hovedområder: grundforløbet, flerfaglige forløb, SRO og SRP.

FOKUSPUNKT INDFRIES: KARRIERELÆRING I PRAKSIS

Gymnasiekonceptet er udviklet, så det lever op til den nye gymnasiereforms fokuspunkt Karrierelæring. Nanna Seidelin, direktør i Naturvidenskabernes Hus, der står bag Tektanken, fremhæver dette som en af konceptets styrker:

”Gennem mødet med rollemodeller og praktiske opgaver oplever gymnasieeleverne, hvilken forskel de kan gøre for samfundet med IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhedssamarbejdet sætter undervisningen i perspektiv, og konceptet spiller rigtig godt ind i det nye kompetencemål om karrierelæring.”

DE FØRSTE SAMARBEJDER

Startskuddet til de første samarbejder mellem virksomheder og gymnasier har lydt, og Espen Rudjord Nielsen er en af de første gymnasielærere, der besøgte en virksomhed sammen med sine elever, og om forløbet fortæller han:

”Da henvendelsen kom til skolen, sagde jeg ja med det samme. Det er alletiders chance for at besøge en virksomhed, hvor eleverne kan se, hvordan man arbejder uden for skolens fire vægge. Det var spændende og en god oplevelse.”

DANFOSS ÅBNER DØRENE (OG VINDUET) TIL NULENERGIHUSET

Espen Rudjord Nielsen og hans elever fra 2.g på Sønderborg Statsskole samarbejdede med Danfoss. Opgaverne eleverne arbejdede med drejede sig alle om Nulenergihuset: et hus der er placeret på en mark, hvor der kommer blæst fra én side, og huset har ét åbent vindue. Hvordan udnyttes husets energi bedst muligt?

For at løse opgaverne arbejdede eleverne blandt andet med varmestyring, reguleringsventiler, matematiske modeller, temperaturgradient og algoritmer. Og elevernes løsninger gjorde indtryk:

”Det var en åben opgave, og alligevel havde de formået at lave algoritmer, der kunne regulere varme, som de helt selv havde udviklet”, fortæller Lenn Spang Lauridsen, Test Engineer hos Danfoss, og uddyber: 

”Det var imponerende at se, hvad de kunne nå på så kort tid. Dem der havde valgt regulering og isolering, de kom med nogle helt fantastiske ting. Det var helt utroligt at se, hvad de kunne få ud af næsten ingenting.”

Fælles for de praktiske opgaver var, at de gav eleverne indblik i, hvordan skolens fag anvendes i praksis. Og netop dette fremhæver Espen Rudjord Nielsen ved forløbet: 

”Skolens fag giver mere mening for nogle elever, når de kombineres med faktiske eksempler. Det er spændende at se faget i anvendelse, og i sammenhæng, uden for gymnasiet.”

EN EKSTRA DIMENSION TIL SRO-OPGAVEN

Netop fordi Tektankens nye koncept er udarbejdet specifik til gymnasiernes fire hovedområder, er elevernes store opgaver indarbejdet i konceptet. Konkret for 2.g fra Sønderborg Statsskole betyder det, at de kom hjem med inspiration til deres SRO:

”Det var rigtig godt, at det hele var tilrettelagt og forberedt. En anden god ting ved forløbet var, at virksomhedssamarbejdet var tænkt som et oplæg til elevernes SRO. Tidligere har elever stort set aldrig haft virksomhedscases med i deres SRO, men samarbejdet med Danfoss gav en ekstra dimension til opgaven”, udtaler Espen Rudjord Nielsen.

FAKTA:

175 elever har indtil nu deltaget i undervisningsforløbet, som et pilotforsøg. Eleverne har klassevis samarbejdet med en af tre virksomheder: Danfoss, Grundfos eller Haldor Topsøe. Derudover har 34 lærere deltaget i lærekurser.

I 2019 sker der en markant stigning i antallet af både elever, lærere og virksomheder.

ØNSKER DU AT DELTAGE?

Ønsker du som gymnasielærer eller virksomhed at deltage i skolevirksomhedssamarbejdet?

Så kontakt projektleder Michael Frellesvig Boss.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt