Stor bevilling til Naturfagsmaraton styrker naturfags­undervisning i hele landet 

En bevilling på 12,5 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden er et betydningsfuldt bidrag til Naturvidenskabernes Hus’ arbejde for at styrke naturfagsundervisningen for fremtidens generationer.

Naturvidenskabernes Hus har ambitioner om at udvikle den landsdækkende naturfagskonkurrence Naturfagsmaraton, der hvert år involverer over 25.000 elever og lærere, og som skaber engagement, nysgerrighed og interesse for naturfagene på tværs af skoler og kommuner. Bevillingen er et vigtigt bidrag hertil, og Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden siger om baggrunden for bevillingen:

I mellemskoletrinnet er det vigtigt at bygge videre på den naturfaglige nysgerrighed, som vi ser blandt børn i indskolingen, så deres viden og interesse inden for naturvidenskab og teknologi fastholdes og styrkes. Naturvidenskabernes Hus yder et vigtigt bidrag til denne indsats, og vi er rigtigt glade for at støtte et stærkt koncept som Naturfagsmaraton.

Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden

Interesse og begejstring

Bevillingen har stor betydning for Naturvidenskabernes Hus’ fortsatte arbejde med at inspirere børn og unge til at se muligheder i en fremtid med naturvidenskab og teknologi.

Det er vigtigt for os at understøtte alle elevers naturfaglige interesse gennem praksisnære engineering-opgaver, uanset baggrund og forudsætninger. Nu kan vi styrke lærernes mulighed for at gennemføre inspirerende naturfagsundervisning i både indskolingen og på mellemtrinnet gennem Naturfagsmaraton og Minimaraton.

Maiken Lykke Lolck, direktør for Naturvidenskabernes Hus

Hun tilføjer, at det også er formålet at styrke interessen for STEM-fagene gennem et stærkt samarbejde med virksomheder og andre aktører, hvor elever får mulighed for at arbejde praksisnært, møde professionelle og få konkrete billeder på mulighederne med en STEM-uddannelse. 

Tre indsatsområder

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er et vigtigt bidrag til at realisere særligt tre indsatsområder, der hver især skal være med til at understøtte praksisnær naturfagsundervisning og inspirere tusindvis af elever og lærere.

Minimaraton, mobilapp og styrket virksomhedssamarbejde

Der skal udvikles et Minimaraton til indskolingen, så også interessen for naturfag kan pirres hos de yngste elever. Derudover vil udviklingen af en mobilapp understøtte elevernes arbejde med Naturfagsmaraton. Endelig skal samarbejdet med virksomheder og makerspaces integreres endnu mere i arbejdet med Naturfagsmaraton. Dette vil åbne døre for autentiske cases og praksisnær erfaring, der forbinder klasselokaler med den virkelige verden og viser eleverne mulighederne inden for STEM-fagene. 

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt