Direktør Anders Dahlstrup gør status og ser fremad

I 2019 tog omkring 50.000 elever del i Naturvidenskabernes Hus’ tilbud på tværs af alle indsatser. Ny direktør Anders Dahlstrup gør status og ser frem til 2020.

Medarbejderne i Naturvidenskabernes Hus kan se tilbage på et travlt 2019, der også bød på et direktørskifte. Anders Dahlstrup er kommet til som øverst ansvarlig, og efter godt tre måneder i direktørstolen – siden 1. oktober – gør han status og kigger frem mod 2020:

”Jeg nåede jo lige inden døre, inden Girls’ Day in Science løb af stablen den 2. oktober. Det var en enorm succes, både på deltagerantal og på de tilbagemeldinger, vi fik. Vi kan mærke, at potentialet er stort. Diskussionen om manglen på piger i STEM-fag bliver ikke mindre, og vi er allerede i gang med at udvikle konceptet, så endnu flere piger kan opleve Girls’ Day in Science og blive inspireret til en fremtid med STEM,” siger han.

I år afholdes Girls’ Day in Science den 30. september. Også i år er Girls’ Day in Science en del af den Midtjyske Teknologipagt. Girls’ Day in Science bliver som noget nyt også støttet af Region Hovedstaden, hvor konceptet skal rulles ud i stor skala.

Læs mere om Girls Day in Science her.

TEKCASES: UNDERVISNINGSFORLØB MED VIRKSOMHEDSBESØG I HELE LANDET

2019 var også året, hvor Tektankens Tekcases for alvor blev tilgængelige for lærere i hele landet.

Gennem samarbejder med Fremstillingsindustrien, Dansk Byggeri og Træ- og Møbelindustrien er det nu muligt som lærer at finde et gratis undervisningsforløb med virksomhedsbesøg over 270 steder i landet. I 2020 udvides mulighederne endnu mere med aftaler med nye brancheforeninger, fortæller Anders Dahlstrup.

”Vi kan snart løfte sløret for nogle nye, spændende samarbejdspartnere. Der bliver masser af muligheder for lærerne til at komme ud af skolen og ud på en virksomhed i det nye år.”

Læs mere om Tekcases her.

STRATEGISKE SAMARBEJDER MED KOMMUNER

For at udbrede skolevirksomhedssamarbejde har Naturvidenskabernes Hus også strategiske dialoger med en lang række kommuner i hele landet. I et strategisk samarbejde kan kommunerne – alt efter modellen – få hjælp til at få skolevirksomhedssamarbejde ind i skolerne, fx gennem efteruddannelse af lærere og skole-virksomhedsforløb for hele skole-årgange på tværs af klasser. I efteråret 2019 har Naturvidenskabernes Hus kørt en kompetenceudviklingsindsats i 10 kommuner.

Læs mere om mulighederne i et strategisk samarbejde her.                                                                        

”NATURFAGSMARATON KØRER SOM EN VELSMURT MASKINE”

Også Naturfagsmaraton havde en succesfuld sæson, der bød på nye koncepter. Den traditionsrige turné fra januar til maj bød velkommen til 25.000 elever fra 5. og 6. klasser i hele landet. Som noget helt nyt havde Danfoss været med til at udvikle en af opgaverne:

”Naturfagsmaraton er et af vores mest velfunderede koncepter, og det kører som en velsmurt maskine. Sidste år lavede vi sammen med Danfoss en fantastisk opgave om nedkøling af bananer. Her gik koblingen til reelle problemstillinger, bæredygtighed og faglighed hånd i hånd,” siger Anders Dahlstrup.

Den 24. januar går næste sæson af Naturfagsmaraton i gang i gymnastiksale og haller rundt omkring i Danmark. I år har Naturvidenskabernes Hus udvidet samarbejdet med virksomheder og organisationer. Novozymes, Dansk Byggeri og Dansk Akustisk Selskab har i år bidraget til tre af i alt otte opgaver.

På tværs af alle aktiviteter samarbejder Naturvidenskabernes Hus nemlig med virksomheder og organisationer for at forbinde undervisningen i naturfagene og matematik med virkelige problemstillinger.

Dermed oplever eleverne, at kemi, fysik og matematik bliver brugt til fx at udvikle produkter, de kender fra hverdagen. De får også et indblik i de job- og karrieremuligheder, som en uddannelse med naturvidenskab og teknologi kan give dem senere i livet.

2020: BÆREDYGTIGHED, SAMARBEJDE OG VÆKST

Et stort og vigtigt område for Naturvidenskabernes Hus i 2020 bliver en ”Kloge Hænder”-indsats rettet mod, at flere unge skal inspireres til at tage en erhvervsuddannelse. I Region Midtjylland vil der i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole blive afholdt forløb, hvor grundskoleelever besøger virksomheder og erhvervsuddannelser og bliver klogere på mulighederne som faglært.

2020 er året, hvor Naturvidenskabernes Hus skal have et tilbud i alle landets 98 kommuner. Om det er Naturfagsmaraton, Tekcases, Girls’ Day in Science eller noget andet må tiden vise. Og det bliver forskelligt fra kommune til kommune, fortæller Anders Dahlstrup.

”Vi har en klar ambition. Vi skal være endnu mere landsdækkende, end vi er, og vi skal gøre en forskel for flere lærere og deres elever. Naturvidenskabernes Hus skal fortsat være den førende aktør inden for skolevirksomhedssamarbejde i Danmark,” siger han.

Og en af måderne er at indarbejde klima og bæredygtighed i alle indsatser, da det vil tiltale de unge, mener Anders Dahlstrup og siger:

”Der ligger en enorm interesse hos de unge for klimadagsordenen. Vi skal sammen med brancherne og virksomhederne fortælle og vise de unge, at de med viden om teknologi, naturvidenskab og IT kan være med til at skabe en bæredygtig fremtid.”

Men det kræver også et godt samarbejde med andre aktører.

”Vi har stærke organisationer, der arbejder med unge og STEM-dagsordenen. Der er god koordination og samarbejde på tværs, men det kan blive endnu bedre. Jeg glæder mig til, at 2020 bliver året, hvor vi på tværs af Engineer the Future, DA Åben Virksomhed, ASTRA og LIFE samarbejder endnu mere,” siger Anders Dahlstrup.

Naturvidenskabernes Hus arbejder nonprofit og fondsfinansieret for, at flere unge skal interessere sig for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).