Skoleelever opfinder smarte spildevandsløsninger

150 skoleelever dystede om at udvikle den mest smarte løsning til at rense drikkevand i hjemmene ved Dansk Naturvidenskabsfestival.

150 SKOLEELEVER FRA 8. KLASSE DYSTEDE I UGE 39 OM AT UDVIKLE DEN MEST SMARTE LØSNING TIL AT RENSE DRIKKEVAND I HJEMMENE OG GENANVENDE DET TIL FORMÅL, DER IKKE NØDVENDIGVIS KRÆVER DRIKKEVANDSKVALITET

Opgaven var stillet i samarbejde mellem Grundfos og Naturvidenskabernes Hus, da elever fra en række skoler i og omkring Bjerringbro deltog i Dansk Naturvidenskabsfestival og dystede på deres evner i naturfag.

Ugen startede mandag på Grundfos og i Naturvidenskabernes Hus, hvor eleverne fik et oplæg om spildevand og deltog i forskellige workshops, hvor de arbejdede med pumpeteknologi, vandrensning, programmering, animation og fik demonstreret en sensorstyret spildevandsbrønd.

Efterfølgende skulle de forholde sig til, at drikkevandsressourcerne er under pres, og at der i Danmark anvendes drikkevand til formål, som ikke kræver drikkevandskvalitet (tøjvask, toiletskyl, havevanding m.v.). Samtidig skulle de sætte sig ind i spildevandsrensningens processer og undersøge om man med decentrale renseanlæg kan begrænse danskernes belastning af grundvandsressourcerne?

PUMPE, RENSE, GENANVENDE…

Ugen igennem arbejdede eleverne med animationer, der illustrerede, hvordan danskernes vandforbrug kan begrænses, uden at gå på kompromis med sundhed og livskvalitet. Samtidig arbejdede de med hjælp af LEGO-robotter og programmering med løsninger, hvor spildevand pumpes fra en spildevandsbrød til en vandrenser og videre til en slutbrønd, hvorfra der blev taget vandprøver, som blev analyseret.

Fredag var der finale i Naturvidenskabernes Hus, og her kom de kritiske dommere for alvor på en vanskelig opgave. Der blev nemlig vist mange spændende forslag og idéer til, hvordan spildevandet kan pumpes, renses og genanvendes. Kreativiteten udfordrede i den grad dommerne. Men da de havde overstået deres votering og endelig kom frem, var det med beskeden om, at 8.B. fra Egeskovskolen i Bjerringbro, havde vundet.

JOB I VENTE TIL DEM, DER VIL ARBEJDE VIDERE

Dommerne var generelt meget begejstrede for den entusiasme og det engagement, eleverne havde lagt i deres animationer og i de løsninger, de præsenterede. Og som det blev fremhævet, så er der job i vente til dem, der vælger at arbejde videre med dette felt. For i en verden med stigende befolkning og tiltagende urbanisering, er der et konstant pres på drikkevandsressourcerne – særligt i storbyerne. Aktuelt opleves det i Cape Town i Sydafrika, hvor der er en reel risiko for, at byen løber tør for vand.

Afholdelsen af Naturvidenskabsfestival i Naturvidenskabernes Hus er støttet af Poul Due Jensen Fonden og Viborg Kommune.  

Hvordan udvikler man en løsning til at rense drikkevand i hjemmene, sådan at det kan genanvendes til formål, der nødvendigvis ikke kræver drikkevandskvalitet? Sådan lød udfordringen til de 8. klasseselever, som i uge 39 deltog i Dansk Naturvidenskabsfestival. Foto: Naturvidenskabernes Hus.
Ved finale bemærkede dommerne, at der venter job til dem, der vil arbejde videre med spildevandsløsninger. For i en verden med stigende befolkning og tiltagende urbanisering, er der et konstant pres på drikkevandsressourcerne, så der er brug for specialister til dette felt. Foto: Naturvidenskabernes Hus.
Ved finalen i Naturvidenskabernes Hus skulle eleverne vise, hvordan de med hjælp af LEGO-robotter og programmering kunne få spildevand pumpet fra en spildevandsbrød til en vandrenser og videre til en slutbrønd, hvorfra der blev taget vandprøver, som blev analyseret. Foto: Naturvidenskabernes Hus.

STØTTET AF:

Tryk på logoet og læs mere om fondens arbejde

Fakta

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival skaber hvert år i uge 39 en ramme for, at godt 150.000 børn og unge engageres i de naturvidenskabelige fag gennem forskellige aktiviteter rundt omkring i hele Danmark. Festivalen inspirerer desuden lærere til at tænke i nye metoder og samarbejder med aktører uden for skolen.

Formålet med Naturvidenskabsfestivalen er at få flere unge til at vælge naturvidenskabelige uddannelser gennem formidling af gode og spændende oplevelser samt viden herom. 

Festivalen udføres i samarbejde med lokale festivalarrangører fra skoler, gymnasier, science-centre, museer, biblioteker, virksomheder, organisationer.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).