Fotopolitik

Naturvidenskabernes Hus er en nonprofitorganisation, som arbejder for at inspirere børn og unge til en fremtid med naturvidenskab og teknologi. Det har stor betydning for vores organisation at fortælle historierne om den forskel, vi gør – i tæt samarbejde med skoler, gymnasier, virksomheder, kommuner og fonde. Her kan du læse vores politik for brug af billeder. Reglerne er de samme ved brug af video.

Billeder og videoer spiller en væsentlig rolle i at understøtte vores fortælling og budskab. Alle, der deltager i en aktivitet med Naturvidenskabernes Hus, enten hos os selv eller i samarbejde med vores partnere, kan derfor opleve at blive fotograferet eller filmet i forbindelse med aktiviteten.

Vi ønsker at dele historier om vores aktiviteter på vores hjemmeside samt på sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn. Billeder kan også blive brugt i trykte materialer som flyers, plakater og i pressemeddelelser.

Det er afgørende for os at sikre, at ingen føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, når vi offentliggør billed- eller videomateriale. Vi følger Datatilsynets vejledninger og anbefalinger til brug af billeder på internettet og i sociale netværk.

Behandling af personoplysninger 


Hvis du er afbildet på billeder eller videoer fra Naturvidenskabernes Hus, behandler vi personoplysninger om dig. Dette inkluderer selve billedet, men det kan også være oplysninger om din tilstedeværelse ved arrangementet og dine kontaktoplysninger samt eventuelt dine forældres kontaktoplysninger, hvis vi har fået samtykke til at bruge billedmaterialet. 


Formålet med behandlingen af personoplysninger er at understøtte vores formidling og mål om at inspirere flere børn og unge til at engagere sig i naturvidenskab og teknologi.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er som udgangspunkt vores legitime interesse i at kunne formidle vores drift samt brede vifte af aktiviteter og nyheder, arrangementer og begivenheder til vores interessenter og målgrupper. Under større arrangementer bruger vi som regel også vores legitime interesse som behandlingshjemmel ved fotografering.  Vi vurderer altid omhyggeligt, om den grundlæggende ret til privatlivsbeskyttelse vejer tungere end vores interesse i offentliggørelse. Det vil sige, at vi stræber efter at sikre, at de offentliggjorte billeder er almindelige og harmløse, hvor personen eller personerne på billedet ikke med rimelig grund kan føle sig krænket eller udstillet.

Vurdering af billeder 


Vi foretager en individuel vurdering af hvert billede, vi overvejer at offentliggøre. Vi lægger vægt på følgende faktorer:

  • Billedets Karakter: Vi overvejer, hvor og hvorfor billedet er taget, samt i hvilken sammenhæng det ønskes brugt.
  • Personens Integritet: Det er afgørende, at den person, der optræder på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.
  • Konsekvenser af offentliggørelse: Vi tager hensyn til, hvordan offentliggørelsen af billedet kan påvirke personen.
  • Forventninger: Vi vurderer, om det er rimeligt forventeligt, at personen kan blive fotograferet i den pågældende situation.

Vi tager ekstra hensyn, når det drejer sig om billeder af børn.

Oplysningspligt 


Der er oplysningspligt i forbindelse med offentliggørelse af billeder på internettet. Derfor arbejder vi så vidt muligt ud fra følgende retningslinjer:

  • Vi spørger personer, der udgør et egnet motiv, om lov til at tage og bruge billeder af dem, og følger de adspurgtes ønsker.
  • Vi informerer om den tilsigtede brug af billedet, fx på sociale medier eller i en nyhed på nvhus.dk.
  • Vi bringer kun fornavn og eventuel organisation eller skole i forbindelse med billedet, medmindre andet er aftalt.
  • Vi respekterer enkeltpersoners ret til ikke at blive fotograferet ved så vidt muligt at vise det fysisk ved indgangen til en aktivitet, at der kan blive taget billeder. Man skal i denne sammenhæng også selv bidrage til ikke at blive fotograferet, hvis man ikke vil offentliggøres.
  • Vi tager kun relevante og harmløse situationsbilleder af gæster, der indgår i aktiviteter med naturvidenskab og teknologi.
  • Vi bruger billeder med nyhedsværdi eller driftsmæssig relevans på vores hjemmeside, sociale medier og i presseomtale. 


Varighed og indsigelsesret 


Vi anvender billedmateriale på vores hjemmeside så længe det har nyhedsværdi eller relevans. Herefter bliver billedmaterialet opbevaret internt. Hvis nogen ønsker et billede slettet fra vores sociale medieplatforme, kan de kontakte kommunikationschef Rikke May på rm@nvhus.dk

Enhver person har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelse af et billede både før og efter, at billedet er offentliggjort. Vi vil så vidt muligt straks fjerne billeder, hvis en person ønsker det.

Skriftligt samtykke 


I visse tilfælde kan vi indhente skriftligt samtykke fra personer eller myndighedsindehaver (hvis personen er under 15 år) til at bruge billedmateriale, fx i centrale illustrationer, i længerevarende profilering af vores aktiviteter og undervisningsforløb. Vi indhenter altid samtykke, når billeder skal bruges til trykte materialer og publikationer.

Ved samtykke behandler vi udover billedmaterialet også dine kontaktoplysninger, dvs. dit navn, adresse, mail og telefonnummer. Hvis du er under 15 år, behandler vi også dine forældres kontaktoplysninger. Disse oplysninger behandler vi, så længe det er nødvendigt for at kunne dokumentere dit samtykke og den brug af billedet, der er givet samtykke til.

Tilbagekald af samtykke 


Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, indstiller vi så vidt muligt den anvendelse, som tilbagekaldelsen angår. For ekstern kommunikation betyder det, at vi ikke bruger billeder af dig fremadrettet. Vi vil også så vidt muligt slette allerede offentliggjort billedmateriale.

Videregivelse af billeder via sociale medier 


Når vi offentliggør billeder, hvor du fremgår, via sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn eller Twitter, videregiver vi billeder af dig til udbyderne af disse tjenester.

Udbyderne af de sociale medietjenester kan overføre billedmateriale, hvor du optræder, til USA eller andre lokaliteter uden for EU. Samtlige nævnte medietjenester oplyser, at når de behandler og flytter data som led i deres globale drift, så sker det i overensstemmelse med EU-Kommissionens standardkontrakter, så de datastrømme, der er nødvendige for driften af tjenesterne, sker på lovlig vis.

Privatlivspolitikker for de sociale medietjenester findes her:

 

Kontakt os gerne for yderligere informationer eller ved spørgsmål.

Kontakt

Kontakt

Kontakt