Poul Toft Frederiksen

Poul Toft Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling

  • Programchef, Poul Due Jensens Fond

Tidligere stillinger

  • Principal Scientist, Grundfos

Uddannelse

  • Civilingeniør
  • Ph.d.

Kompetencer

  • Fundraising, teknologi og erhvervssamarbejde

Køn

M

Fødselsår

1962

Udpeget senest

2020

Udpeget af

Poul Due Jensens Fond

Indtrådt

2020

Valgperiode udløber

2022

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).