Ny aftale om et styrket skolevirksomhedssamarbejde er i hus

Naturvidenskabernes Hus har netop indgået en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune, som skal bidrage til et endnu stærkere skolevirksomhedssamarbejde. Flere kommuner er på vej.

Naturvidenskabernes Hus har fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på godt 4,4 mio. kr. til projektet SamSTEM, så projektets mål om at bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen, kan udbredes til flere kommuner og flere folkeskoleelever.

Vi vil gerne åbne flere unges øjne for mulighederne med en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid. Det gør vi blandt andet ved at bygge bro mellem netop skoler og virksomheder, udvikle spændende og praksisnært undervisningsmateriale og forløb, der trækker tråde ud i virkeligheden. Vi vil gerne samarbejde med lærerne om at inspirere elever til fx at bruge nye digitale teknologier og give dem lyst til at eksperimentere sig frem til nye løsninger på reelle udfordringer

Fortæller direktør for Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck

EN AFTALE MED FLERE PARTER I SPIL  

En af de kommuner, som Naturvidenskabernes Hus samarbejder med, er Frederikssund Kommune, blandt andet fordi kommunen allerede har igangsat flere tiltag inden for skolevirksomhedssamarbejde. Sammen med borgmester John Schmidt Andersen (V) underskrev Maiken samarbejdsaftalen tirsdag den 17. august 2021.  

Aftalen er mellem Naturvidenskabernes Hus og Frederikssund Kommune samt partnerne Frederikssund Erhverv og Campus Frederikssund.

Vi er meget glade for, at Naturvidenskabernes Hus har valgt at indgå et samarbejde med os. Vi har i Frederikssund Kommune i mange år arbejdet på at skabe et godt skolevirksomhedssamarbejde til fordel for både elever og virksomheder. Senest har vi startet MakerVærket, som også vil blive en del af projekt SamSTEM. Jeg er overbevist om, at den opkvalificering af lærere samt de undervisningsforløb, som vil blive udviklet sammen med Naturvidenskabernes Hus, bliver et godt bidrag til vores elevers uddannelse og vores virksomheders muligheder for at rekruttere faglært arbejdskraft i fremtiden

Siger John Schmidt Andersen

SÅDAN FÅR ELEVERNE ØJNENE OP FOR FLERE UDDANNELSESMULIGHEDER 

Naturvidenskabernes Hus ønsker netop at udvikle lokale forløb, som kan bruges af skolerne og i samarbejde med virksomheder. Workshops for blandt andet lærere, adgang til færdigt undervisningsmateriale, deltagelse i erfaringsnetværk med andre kommuner med mere bliver også en vigtig del af projektet.  

Derfor er Maiken Lykke Lolck også glad for samarbejdet med Frederikssund Kommune, hvor der især er gode muligheder i MakerVærket. 

I Frederikssund Kommune har der længe været fokus på netop skolevirksomhedssamarbejde med blandt andet MakerVærket. Ofte er det et problem i forhold til skolevirksomhedssamarbejde, at eleverne ikke kan arbejde med maskinerne hos virksomhederne, og hvis det skal foregå på skolerne, så får de ikke den praksis-dimension, der er så vigtig. MakerVærket er en unik platform for samarbejdet mellem skoler og virksomheder, fordi det kan skabe den kobling mellem virksomhedernes produktion og undervisningsrummet, hvor eleverne arbejder praktisk med udgangspunkt i virksomhederne

siger Maiken Lykke Lolck

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt