Novo Nordisk Fonden støtter Naturfagsmaraton

Novo Nordisk Fonden har bevilget DKK 6,55 millioner over tre år til Naturvidenskabernes Hus til videreudvikling af Naturfagsmaraton.

Naturfagsmaraton er et kreativt 10-ugers undervisningsforløb målrettet elever og lærere i grundskolens 5. og 6. klasse i faget natur/teknologi, hvor eleverne skal finde løsninger på 10 åbne opgaver. Opgaverne dækker hvert år bredt emner inden for naturvidenskab: biologi, fysik, kemi, geografi og teknologi. Eleverne får her mulighed for at være innovative, bruge deres faglige viden og samarbejde. Som afslutning mødes skoleklasserne i de enkelte kommuner for at konkurrere om de bedste opgaveløsninger, vise deres opfindelser frem og lade sig inspirere af andre børns løsninger på samme opgave.

Formålet med konkurrencen er at udvikle elevernes opfindsomhed og innovationskompetencer samt øge deres interesse for og glæde ved naturvidenskab og teknologi. Forløbet giver samtidig natur- og teknologilærere inspiration til at arbejde med innovative opgaver i undervisningen.

– Meget naturfagsundervisning i Danmark består desværre stadig af tavleundervisning og kogebogsforsøg. Det gør Naturfagsmaraton op med ved at være et unik kreativt forløb målrettet elever og lærere i 5. og 6. klasse. Netop i denne alder er elevernes interesse for naturfag og teknologi intakt, og en indsats her kan sikre, at motivationen fastholdes, siger Nanna Seidelin, direktør for Naturvidenskabernes Hus.

Novo Nordisk Fondens bevilling går til at udvikle konceptet, herunder at udbrede kendskabet til konkurrencen med henblik på at få endnu flere deltagere de kommende år og udvikle nye innovative opgaver.

Birgitte Nauntofte, CEO i Novo Nordisk Fonden, siger:

– Innovation inden for naturvidenskab og teknologi er noget af det, Danmark skal leve af i fremtiden. Med bevillingen til Naturfagsmaraton ønsker Novo Nordisk Fonden at medvirke til at fremme børns opfindsomhed, inspiration og viden inden for naturvidenskab og teknologi og stimulere deres interesse for på længere sigt at vælge en karriere inden for disse områder.

Naturfagsmaraton 2016 startede 24. februar i Viborg og slutter ultimo maj i Esbjerg. Årets konkurrence har deltagelse af ca. 20.000 elever og 900 lærere. For to år siden deltog 12.000 elever.

Om Naturfagsmaraton
I Naturfagsmaraton udvikler begejstrede elever deres egne idéer til et produkt, samarbejder i teams om innovation og udvikler deres opfindsomhed. Samtidig udvikler de deres faglige viden gennem praktisk og undersøgende arbejde, hvor de anvender både hoved og hænder. En af Naturfagsmaratons særlige styrker er, at den appellerer til flere forskellige elevtyper og synliggør vigtigheden af, at alle elevtyper deltager i innovationsprocessen for at udvikle et godt produkt. Naturfagsmaraton matcher folkeskolereformens mål om øget fordybelse, faglighed og innovation.

Naturfagsmaraton har i en årrække modtaget økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet, det nuværende Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling, Lundbeckfonden, Grundfos, Otto Mønsteds Fond og Knud Højgaards Fond.

Fakta

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond. Fonden har to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd. Siden 2007 har fonden uddelt mere end DKK 7 milliarder, primært til forskning inden for biomedicin og bioteknologi ved offentlige vidensinstitutioner. Fonden støtter hele forskningens fødekæde – fra uddannelse til innovation.

Fonden uddeler desuden årligt en række hæderspriser for at belønne og anerkende individer for unikke indsatser inden for forskning, undervisning eller anden indsats, der understøtter forskningen.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt