Naturvidenskabernes Hus på Folkemødet 2022

Mød os, engagér os eller gå i dialog med os i debatten om det kønsopdelte uddannelsesoptag, om naturvidenskabelig dannelse og ikke mindst i spørgsmålet om, hvordan vi inspirerer flere unge til STEM-studievalg. Vi ses på Folkemødet!

Fredag den 17. juni kl. 10.00 – 10.45
Skibet Athene, kajplads H13

HVORDAN INSPIRERER VI UNGE TIL AT VÆLGE UDDANNELSE OG KARRIERE INDEN FOR IT, TEKNOLOGI OG NATURVIDENSKAB?

Fremskrivninger viser, at vi i 2030 vil mangle mellem 78.000 og 99.000 faglærte, og allerede i 2025 mangler vi 13.000 ingeniører og kandidater inden for it og teknik. Danmarks fremtid afhænger af de unges uddannelsesvalg nu, og det er særligt unge med stærke STEM- kompetencer, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft til fortsat vækst og grøn omstilling. Men hvordan inspirerer vi børn og unge til at vælge uddannelse og karriere inden for it, teknologi, håndværk og naturvidenskab til gavn for fremtiden?

Panel:

 • Mikkel Haarder (Dansk Industri)
 • Abed Tabbara (Danske Skoleelever)
 • Ole Heinager (DEG-L & NEXT)
 • Maiken Lykke Lolck (Naturvidenskabernes Hus)

Arrangør: DEG og Naturvidenskabernes Hus

Fredag den 17. juni kl. 16.30-17.15
F34 – DI Hjørnet – Havnegadescenen (F – Ved Folkemødehuset)

VI UDDANNER ET KØNSSKÆVT DANMARK – HVAD GØR VI VED DET?

Danmark har et af EU’s mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Kønsskævheden starter i uddannelsesvalget, og danske unge vælger omtrent lige så kønsstereotypt som for 20 år siden. I mange af de brancher, hvor opdelingen er størst, oplever man i disse år mangel på arbejdskraft. Hvordan skaber vi et uddannelsessystem, hvor køn ikke står i vejen for unges drømme og talenter?

Panel: 

 • Henriette Laursen (KVINFO)
 • Mikkel Haarder (Dansk Industri)
 • Rikke Schmidt Kjærgaard (Videnskabsklubben)
 • Maiken Lykke Lolck (Naturvidenskabernes Hus)
 • m.fl.

Arrangør: Dansk Industri og KVINFO

Lørdag den 18. juni kl. 14.00-15.00
A38 – Danchells Debattelt (A – Danchells Anlæg)
 

HVORDAN BLIVER NATURVIDENSKABEN EN DEL AF ALMENDANNELSEN?

En række eksperter debatterer, hvordan vi i højere grad får naturvidenskab integreret i børn og unges almene dannelse.

Moderator: Forfatter og hjerneforsker Peter Lund Madsen

Panel: 

 • Anja C. Andersen (Københavns Universitet)
 • Henriette Holmegaard (Københavns Universitet)
 • Mikkel Bohm (Astra)
 • Maiken Lykke Lolck (Naturvidenskabernes Hus)
 • Bente Guldbrandsen (Novo Nordisk Fonden)
 • Agi Csonka (VILLUMFONDEN)
 • Rikke Schmidt Kjærgaard (Videnskabsklubben)

Arrangør: Videnskabsklubben og Teknologipagten

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt