Naturvidenskabernes Hus og Slagelse Kommune styrker skolevirksomheds­samarbejdet 

Naturvidenskabernes Hus og Slagelse Kommune fortsætter et parløb, der skal bidrage til et endnu stærkere skolevirksomhedssamarbejde.

Foto: En 8. klasse på besøg hos Peugeot i Slagelse: “Det var rigtig godt at snakke med flere forskellige mennesker om deres job, og på værkstedet forklarede de tingene på en grundig måde, så man kunne forstå det hele.” 

Sidste år indgik de to parter et samarbejde, der var en del af projekt SamSTEM, der skal bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen i flere af landets kommuner gennem bl.a. workshops, virksomhedsbesøg og praksisorienteret undervisning. Der er særlig fokus på naturvidenskab og teknologi, og i Slagelse er det gået så godt, at det er besluttet at fortsætte samarbejdet.

Samarbejde for fremtiden

Naturvidenskabernes Hus har tidligere fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på godt 4,4 mio. kr. til projekt SamSTEM, der styrker forbindelsen mellem skoleverdenen og erhvervslivet i flere kommuner.

Vi vil inspirere flere unge til en uddannelse inden for teknologi, naturvidenskab og håndværk, og derfor udvikler vi undervisningsmateriale og forløb, der trækker tråde ud i virkeligheden og bygger bro mellem skoler og virksomheder. Vi vil gerne samarbejde med lærerne med det mål, at flere elever fx bruger nye digitale teknologier og får lyst til at eksperimentere sig frem til nye løsninger på reelle udfordringer.

Maiken Lykke Lolck, direktør for Naturvidenskabernes Hus

Hun understreger, at samarbejdet udover at gavne erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid, ikke mindst er med til vise de unge den brede palet af uddannelsesmuligheder, der er indenfor både de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Flere aktører i spil

Hos Slagelse kommune er de også glade for, at samarbejdet fortsætter. Kommunen har tidligere haft stort fokus på Åben Skole, herunder bl.a. partnerskaber og skolevirksomhedssamarbejde, hvor de forbinder skoler og foreningsliv, kulturliv og virksomheder. Flere skoler har samarbejdet med lokale virksomheder, ligesom der også er et samarbejde i gang med HTX med fokus på STEM-fagene.

Vi kan nu understøtte skolernes samarbejde med virksomhederne endnu bedre. Det giver mulighed for at sikre en koordineret og systematisk indsats, der har potentiale til at blive udfoldet på alle kommunens skoler via de tilgængelige undervisningsforløb.

Jette Bruun Eriksen, skole- og mediekonsulent i Slagelse Kommune

Hun tilføjer:

– Det kan fx være tidskrævende at indgå aftaler med virksomheder, men nu kan vi samle ressourcerne frem for, at de enkelte skoler selv skal opsøge virksomheder. Det giver en tydeligere ramme og god systematik, hvor lærerne bliver inddraget fra start og hjælper med erfaringsdeling, så der både er medbestemmelse og fleksibilitet, siger Jette Bruun Eriksen.

Nu er der også et endnu tættere samarbejde med Jobhusets afdeling for Virksomheds- og Uddannelsessamarbejde, som er en stor hjælp med kontakten til virksomhederne.

Eleverne får øjnene op for flere uddannelsesmuligheder

Naturvidenskabernes Hus udvikler lokale undervisningsforløb, som kan bruges af skolerne og i samvirke med virksomheder. Workshops for blandt andet lærere, adgang til færdigt undervisningsmateriale, deltagelse i erfaringsnetværk med andre kommuner med mere er også en vigtig del af samarbejdet.

Vi kan være med til at synliggøre de mange muligheder for de unge og samtidig inspirere dem til at se i andre retninger, end de måske hidtil har gjort. For virksomhederne er der også et potentiale for at rekruttere bl.a. faglært arbejdskraft i fremtiden.

Jannik Tovgaard-Olsen, chefkonsulent i Naturvidenskabernes Hus

Inspirerende rollemodeller

Mere skolevirksomhedssamarbejde kan bringe eleverne tæt på virksomhederne, så de kan stifte bekendtskab med nogle af de mange muligheder indenfor uddannelse og karrierevalg, de har. Det er desuden ad den vej, de kan få mulighed for at møde inspirerende rollemodeller, som også er noget af det, Slagelse Kommune er interesserede i.

– Rollemodeller kan understøtte og nuancere elevernes valgproces i forhold til job og uddannelse, og dermed elevernes motivation og oplevelser i forhold til at arbejde mere praksisnært, siger Jette Bruun Eriksen.

Peugeot åbner dørene for 8. klasse

Peugeot er en af de virksomheder, der som led i skolevirksomhedssamarbejdet har haft bl.a. en 8. klasse på besøg. Ifølge lærerne gav det eleverne mulighed for at få sat nogle faglige elementer ind i en virkelighedskontekst.

Et par kommentarer fra eleverne efter besøget:  

Det var rigtig godt at snakke med flere forskellige mennesker om deres job, og på værkstedet forklarede de tingene på en grundig måde, så man kunne forstå det hele.

Elev

Det var fedt, at de gav en lov til at sidde i bilerne og se, hvordan det fungerer indefra. I værkstedet var det også fascinerende, fordi man kunne se alle bilernes dele og hvordan der ser ud under bilen. 

Elev

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt