Naturfagsmaraton: Skoleelever skal arbejde med engineering

Temaet er ”Livet i byen” og metoden er engineering, når elever fra 5. og 6. klasse deltager i Naturfagsmaraton 2018-2019.

Temaet er ”Livet i byen” og metoden er engineering, når flere end 1000 lærere og tusindvis af skoleelever fra 5. og 6. klasse deltager i det landsdækkende undervisningsforløb Naturfagsmaraton 2018-2019. Formålet er, at udvikle elevernes opfindsomhed, deres kompetencer inden for engineering samt at øge deres interesse for naturvidenskab og teknologi


Der bliver rig lejlighed til at tænke kreativt og udvikle nye innovative idéer, når konkurrencerne i Naturfagsmaraton 2018-2019 finder sted i 55 kommuner landet over fra januar til maj 2019.

Temaet er denne gang ”Livet i byen” og opgaverne, der knytter sig hertil, er netop i dag den 1. november offentliggjort af Naturvidenskabernes Hus, der står bag Naturfagsmaraton.

Opgaverne ligger klar på Naturfagsmaratons hjemmeside, hvor de tilmeldte skoleklasser kan hente dem og begynde at forberede sig til de sjove og udfordrende konkurrencedage.

Dermed er første del af Naturfagsmaraton begyndt, nemlig forberedelsesperioden, hvor eleverne skal arbejde med opgaverne på skolen. For eleverne gælder det om at komme helt i maratonform til konkurrencedagene næste år, hvor op til 24 klasser ad gangen mødes i lokale sportshaller og dyster på gode ideer, kreativitet og samarbejde.

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE

En stor del af opgaverne skal løses ud fra den tilgang, der ligger i engineeringdidaktikken, som er ingeniørens arbejdsmetode og en anvendelsesorienteret tilgang, hvor eleverne arbejder med at løse konkrete udfordringer ud fra en model, som blandt andet omhandler at undersøge, få idéer, planlægge, bygge og forbedre.

”Ved at inddrage engineering bliver eleverne udfordret på deres evne til at kommunikere, planlægge og samarbejde – samtidig med, at de anvender naturfaglig viden i en konkret sammenhæng. Eleverne får dermed mulighed for at bruge den viden, de har tilegnet sig i forhold til konkrete udfordringer, som de selv er med til at formulere løsningerne på”, siger direktør i Naturvidenskabernes Hus, Nanna Seidelin.

Ved Naturfagsmaraton 2018-2019 skal eleverne blandt andet arbejde ud fra den tilgang, der ligger i engineeringdidaktikken, som er ingeniørens arbejdsmetode og en anvendelsesorienteret tilgang. Foto: Naturvidenskabernes Hus.

UDFORDRINGER I GRØNBY

Eleverne skal arbejde med at løse nogle af de spændende udfordringer der er, når man bor i en by. Det skal de med udgangspunkt i den fiktive by ”Grønby”, som er et billede på en helt almindelig dansk provinsby. Grønby er en populær by, og der flytter hele tiden flere mennesker til byen. Samtidig ønsker beboerne at passe godt på byens natur og på de ressourcer, der er til rådighed. Med udgangspunkt heri skal eleverne udtænke kreative og smarte løsninger til de udfordringer, tilflytningen giver.

Der er tale om åbne opgaver, hvor eleverne over en periode arbejder bredt inden for faget natur og teknologi. På den måde opnår den enkelte elev større kendskab til forskellige materialers egenskaber og erfarer, hvilket design, der giver den bedste konstruktion. 

Som afslutning mødes skoleklasserne i de enkelte kommuner for at konkurrere om de bedste opgaveløsninger, vise deres opfindelser frem og lade sig inspirere af andre elevers løsninger på samme opgave.

EN FEST FOR FÆLLESSKABET

Nanna Seidelin mener, at Naturfagsmaraton kan lægge grundstenene til en interesse for naturvidenskab og teknologi hos eleverne: 

”Konkurrencedagene er en fest for fællesskabet, sammenholdet og de innovative idéer. På dagen kan eleverne vise, hvad de har lavet, og de dyster mod elever fra egen og andre skoler. Der er dagen igennem et højt energiniveau, og når dagens vindere udråbes, letter taget”, siger hun og uddyber:

”Når elever, der nu går i 9. klasse og har deltaget i Naturfagsmaraton da de gik i 5. eller 6. klasse, spørges om, hvad de tydeligst kan huske om Naturfagsmaraton, så er det altid konkurrencedagen, de fremhæver. Den begejstring og det engagement, der i øvrigt kendetegner hele Naturfagsmaraton, kan forhåbentligt skærpe elevernes sammenhold i klassen, deres faglige nysgerrighed og interesse for naturfag og teknologi”.

Det er 16. år i træk at Naturfagsmaraton afholdes. I sæsonen 2017-2018 var omkring 26.000 elever tilmeldt. Der er stadig gang i tilmeldingerne til denne sæson, og der er fortsat plads. Se nvhus.dk for ledige konkurrencer og om din kommune er tilmeldt.

ENGINEERING I SKOLEN

Naturvidenskabernes Hus arbejder med at indarbejde engineeringdidaktikken i Naturfagsmaraton gennem projektet ”Engineering i skolen”. Engineering i skolen er et samarbejde mellem Engineer the future, Naturvidenskabernes Hus, Astra og VIA University College, finansieret af Villum Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden og A.P. Møller Fonden.

Naturfagsmaraton er en fest for fællesskabet, sammenholdet og de innovative idéer. På dagen kan eleverne vise, hvad de har lavet, og de dyster mod elever fra egen og andre skoler. Foto: Naturvidenskabernes Hus.

HISTORIEN BAG NATURFAGSMARATON

Naturfagsmaraton er landets største naturfagskonkurrence og er et undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet. Både elever og lærere får erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, der har til hensigt at øge elevernes interesse i og motivation for at lære mere om naturfag og teknologi. Som en del af Naturfagsmaraton skal eleverne arbejde med opgaver hjemme på skolen i 12-20 lektioner. Opgaverne er forberedelse til en konkurrencedag i foråret, hvor op til 24 lokale klasser dyster mod hinanden.

KORT OM DENNE SÆSONS OPGAVER I NATURFAGSMARATON

Eleverne skal blandt andet overveje og finde løsninger, som sikrer effektiv vanding af de mange byhaver, der opstår på altaner og i baggårde, en forening arbejder med at begrænse madspild og har brug for en løsning, der giver bananer længere holdbarhed, i byen er der planer om at opføre et højt udsigtstårn, som skal konstrueres på den mest hensigtsmæssige måde, skolens børn har brug for aktiviteter, der fremmer deres sundhed og livskvalitet, en festival kommer til byen og der er brug for at reducere støjgenerne, borgmesteren spørger om hjælp til at udtænke nye lejlighedstyper, der skal indrettes så hensigtsmæssigt som muligt – og så skal der i øvrigt findes løsninger til bekæmpelse af rotter og reduktion af vandspild.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).