Girls’ Day in Science: Flere piger nysgerrige på naturvidenskab

Onsdag den 30. november inviterer 22 virksomheder, science centre og tekniske gymnasier over hele landet ca. 1.000 grundskole- og gymnasiepiger indenfor.

Eventen, der løber af stablen for fjerde år i træk, skal åbne pigernes øjne for, at de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser giver spændende jobmuligheder. Se overordnede programbeskrivelser for de 22 værter, som alle er åbne for pressebesøg, nedenfor. 

“Der er stor forskel på piger og drenges interesser inden for det naturvidenskabelige felt, og vi kan se, at flere drenge end piger vælger at uddanne sig inden for de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering and Math). Det skal vi have gjort noget ved, hvis danske virksomheder skal kunne følge med den teknologiske udvikling og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Jeg tror, at et arrangement som ”Girls’ Day in Science” med dygtige og inspirerende rollemodeller kan være et godt redskab til at vække pigernes interesse for naturvidenskab og teknik og nedbryde fordommene om, at det er drengenes banehalvdel,” sagde Ellen Trane Nørby, tidligere minister for børn, undervisning og ligestilling og nu ny sundhedsminister.
 

Bevidst diskurs

”Piger og drenge er lige dygtige til naturfagene, når de starter i skolen. Men pigernes interesse falder i løbet af skoleårene. Derfor skal vi alle være bevidste om samfundsdiskursen – at vi ikke forstærker tendensen. Jeg håber med dagen, at pigerne får nogle gode, konkrete oplevelser med naturfag, så de bliver inspireret og får sat billeder på, hvordan det kunne blive at arbejde med naturvidenskab – og at lærerne får nye perspektiver på deres undervisning og viden om uddannelses- og jobmuligheder, som også de kan bruge i deres undervisning,” siger direktør Nanna Seidelin fra Naturvidenskabernes Hus, som driver Jet-Net.dk, netværk for skolevirksomhedssamarbejde. 

Unik mulighed for kvinder

Med den fortsat stigende mangel på medarbejdere med naturvidenskabelige/tekniske kompetencer, som det nuværende optag af studerende ikke kan dække, er der en unik mulighed for pigerne for at komme på banen.                                                                                                          

”Ifølge forskningen vurderes rollemodeller at være særligt vigtige for at engagere piger i naturvidenskab. På dagen får pigerne således mulighed for at møde vidt forskellige kvinder fra forskellige uddannelser og i forskellige job, som de kan spejle sig i og tænke: det kunne måske godt være mig om nogle år,” siger Nanna Seidelin. 

De piger, der vælger en naturvidenskabelig karriere, performer over middel i naturvidenskab inden valget, hvilket ikke gælder i samme grad for drengenes vedkommende, ligesom pigerne ofte har valgt uddannelsen til tidligere end deres medstuderende drenge.

Kedeligt bliver det ikke!

Deltagerne, der lægger hus til Girls’ Day in Science, er Haldor Topsøe, Microsoft, Dong Energy, Hempel, Amager Ressource Center, BKI foods, Sweco, Rynkeby Foods, Vestas, på House of Science Danfoss, Linak og Sonfor – Orbicon, Grundfos, Novozymes, Mind Factory by Ecco, Aarhus Gymnasium, Teknisk Gymnasium Silkeborg, Teknisk Gymnasium Viborg, EUC Lillebælt, ScienceTalenter, Incuba, Brorfelde Observatorium og Naturvidenskabernes Hus.

Pigerne kommer til at arbejde med kafferistning, fremstilling af katalysatorer, analyse af cremer, affaldshåndtering, maling og robotprogrammering blandt mange aktiviteter samt møde vidt forskellige kvinder med en naturvidenskabelig uddannelse.

Kontaktpersoner

Direktør Nanna Seidelin, Naturvidenskabernes Hus, 2941 1133 / ns@nvhus.dk
Kommunikationschef Bodil Steen-Jørgensen, Naturvidenskabernes Hus, 2122 6820 / bsj@nvhus.dk

FAKTA

Om Jet-Net.dk

Jet-Net.dk er et landsdækkende skole-virksomhedsnetværk, som gennem spændende samarbejdskoncepter søger at inspirere flere unge til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Foruden de seks kernevirksomheder Danfoss, Grundfos, Novozymes, Sweco, Coloplast og Microsoft tæller netværket mere end 70 virksomheder samt grundskoler og gymnasier.

Læs mere om dagen i vores presserum og på vores facebook-side den 30. november.

HER AFHOLDES GIRLS’ DAY IN SCIENCE

Virksomheder, Sjælland

Haldor Topsøe

Nymøllevej 91 / Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby
Media Relations Manager Svend Ravn, svra@topsoe.dk,
22 75 43 58 / hovednr. 45 27 20 00

30 piger fra Trongårdsskolen får et unikt indblik i de spændende opgaver, som medarbejderne i en vidensvirksomhed som Haldor Topsøe løser. Pigerne skal bygge katalysatorer og designe en plakat, som forklarer virksomhedens arbejde. De får et indtryk af firmaets indflydelse på og omtanke for verden i form af et fagligt spil, hvor de selv skal løse verdens udfordringer. Kl. 13-14 besøger Ellen Trane Nørby, Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, arrangementet i virksomheden, som hvert år er vært for ca. 650 elever.

Hempel

Lundtoftegårdsvej 91, 2800 Kgs. Lyngby
Mariana Contreras Kristensen, Group Communication Manager, 31505990

15 piger fra Trongårdsskolen i Kgs. Lyngby skal på besøg hos malingsproducenten Hempel. De skal bl.a. høre om, hvordan skibe kan reducere deres CO2-udledning, hvis de bruger en ny type bundmaling. Pigerne skal prøve at teste den tørre maling for egenskaber.

Hempel vil vise eleverne, at maling er et kompliceret produkt, der kræver en naturvidenskabelig uddannelse at udvikle. Maling er ikke bare maling. Eksempelvis kan Hempel’s bundmaling reducere skibenes brændstofforbrug og dermed deres CO2-udledning med op til 8 procent. Det er derfor utroligt vigtigt, at unge interesserer sig for området, så Hempel kan blive ved med at optimere udviklingen af maling til glæde for miljøet.

Microsoft

Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby 
Head of PR Sara Kolka, a-sakolk@microsoft.com / 2922 9057

30 1. G. piger fra Lyngby Gymnasium er inviteret indenfor i Microsoft’s udviklingscenter i deres nye domicil i Lyngby. Her kommer de til at prøve kræfter med kodning og det at arbejde med forskellige roller og løse “kundeopgaver” i fællesskab. Desuden møder de rollemodeller inden for engineering. De får en oplevelse af fremtidens mange muligheder med IT, og hvilken forskel IT gør i verden, nu og i fremtiden. Dagen afsluttes med en festlig reception, hvor vinderne af dagens opgave udnævnes. Der er både snacks, alkoholfrie drinks og gaming.

Amager Ressource Center

Kraftværksvej 31, 2300 København S
Bo Steen Mikkelsen, bsm@a-r-c.dk, 22599851

Efter en velkomst skal 25 piger fra Skottegårdsskolen i Tårnby på rundvisning på forbrændingsanlægget (også oppe på taget, hvor de kan se vindmølleparken og skiliften samt gamle depoter) for at give dem en forståelse af, hvordan strøm produceres. Det overordnede tema er bæredygtigt energiforbrug. Herefter følger en workshop, hvor de bygger en generator – en minikopi af, hvordan strømmen produceres. I næste workshop er der forsøg med slagger. Hvilke uønskede materialer er der i affaldet, fx tungmetaller fra batterier? I tredje workshop skal pigerne lave en analyse af, hvor lang tid, vi har de varer, vi køber, i hjemmet, inden de bliver til affald, mhp sortering. Hvad er husholdningsaffald, og hvad vil vi helst ikke have på et forbrændingsanlæg?

Novozymes

Programmet foregår på DTU, Anker Egelunds Vej, Bygning 301, 2800 Kgs. Lyngby
Kontaktpersoner: Pressechef Rene Tronborg, RETR@novozymes.com / 30772274
Pressekontakt på dagen: Mie Lilja, 30773490 / mljh@novozymes.com

56 piger fra Antvorskov Skole i Slagelse og Ny Hollænder Skolen på Frederiksberg skal arbejde med bioteknologi. Sammen med Novozymes ser pigerne på enzymerne ”amylaser” og ”proteaser” fundet i jordprøver, som pigerne selv medbringer på dagen samt, hvordan enzymer får vaskepulver til at virke. De møder også universitetsstuderende fra Biotech Academy, som sammen med pigerne ser på bjørnedyr – verdens nok mest robuste dyr – i mikroskop og fortæller om, hvordan forskere arbejder på at kopiere deres enestående, ekstreme egenskaber i produktudvikling af fx kræftmedicin, fødevarekonservering og smart opbevaring af vacciner. Pigerne kommer også til at arbejde hands-on med fotosyntesen i et forsøg med mikroalger. Klassernes drenge bliver underholdt i andre lokaler med emnerne bakterier, enzymer, alger og fotosyntesen.

Orbicon

Ringstedvej 20, indgangen ud til Ringstedvej eller bagdøre fra p-plads, 4000 Roskilde
Kontaktperson: Kommunikationsansvarlig Mads Sønnegaard Poulsen, mspo@orbicon.dk / 24 26 71 37

Hos Orbicon bliver 11 piger fra Høje Tåstrup Gymnasium introduceret til terrænanalyser, vandløb og klimatilpasningsløsninger. Undervejs skal de ud i felten for at kigge på området, hvor de har lavet terrænanalyser og arbejdet med mulige klimatilpasningsløsninger.

Sweco

Granskoven 8, 2600 Glostrup
Jacob Udsen: jacobhogdal.udsen@sweco.dk

25 9. klassespiger fra Guldberg Skole i København kommer til at arbejde med klimatilpasning i boligområder; herunder det rekreative aspekt. Eleverne skal designe deres eget boligområde med regnvandshåndtering. Desuden vil de løse en opgave om fremtidens affaldshåndtering.

Virksomheder, Jylland og Fyn

BKI foods

Søren Nymarks Vej 7, 8270 Højbjerg
HR Manager Steen Kampmann Johansen
2121 8080 / sj@bki.dk

25 piger fra Teknisk Gymnasium Viby får en stimulerende oplevelse hos Danmarks største kafferisteri. De skal riste deres egen kaffe, smage på den og indføres i sensorikken, arbejde med de kemiske reaktioner i kafferistning og høre om kvalitetskontrollen på virksomheden. Dagen på virksomheden, som er ny i Jet-Net.dk, bliver samtidig et inspirationsoplæg til fremtidige opgaver inden for teknologi; fx at undersøge en ny måde at udnytte restprodukterne fra produktionen (kaffeskallerne).

Grundfos

The Poul Due Jensen Academy
Poul Due Jensens Vej 21, 8850 Bjerringbro
Kontaktperson: Group Vice President Kim Skibsted, 30 52 50 20 / kskibsted@grundfos.dk
Eventansvarlig: Maria Bruun Poulsen, 30556983

Hos Grundfos skal 34 piger fra Aalborghus Gymnasium arbejde med simulationer og produktoptimering af pumper samt vandbehandling, hvor de skal afprøve, hvad forskellen er på forskellige filtreringsmetoder til at rense beskidt vand.

Presse bedes indskrive sig i receptionen på Poul Due Jensens Vej 7.

DONG Energy

Kraftværksvej 53 – Skærbæk, 7000 Fredericia 
Senior Press Officer Ulrik Frøhlke, ulrfr@dongenergy.dk / 9955 9560.

40 piger fra Rübners Tekniske Gymnasium i Esbjerg skal høre om havvindmøller og deres miljøpåvirkning. Senere på dagen skal de arbejde med biokonverteringsteknologier inden for kraftvarme.

Rynkeby Foods

Vestergade 30, 5750 ringe
Kontaktperson: Quality / CSR Manager Rikke Bekker Henriksen
Dir. 6362 3237 / 2490 0501 / rbh@rynkeby.dk

36 piger fra Midtfyns Gymnasium i Ringe får sat smagsløgene på prøve, når de skal lave sensoriske test af forskellige juicetyper. De møder en kemiingeniør og en laborantelev, der fortæller om deres uddannelse og job. Derudover skal pigerne kigge nærmere på C-vitamin og tørstof og disses betydning i juicen. Pigerne skal også arbejde med mikrobiologi; effekten af pasteurisering m.v.

Vestas

Hedeager 42, 8200 Århus N
Eventansvarlig Sussie Dvinge Agerbo, 2345 6374 / sdp@vestas.com

Hos Vestas vil 30 piger fra Teknologistudieretningen på Aarhus Gymnasium sammen med kvindelige medarbejdere arbejde med, hvad det koster at lave vindenergi, og hvordan man optimerer denne således, at den også økonomisk bliver at foretrække frem for andre ikke bæredygtige energiformer.

Incuba

Inge Lehmans Gade 10, Aarhus C.
Pressekontakt Christian Bjerggaard Jørgensen: 26216865
Eventansvarlig Mariana Bello Sørensen, mbs@incuba.dk / 23 29 85 55 / 8620 5050

47 piger fra Randers Statsskole og Paderup Gymnasium får smagsprøver på karrieremulighederne som maskinmester og maskiningeniør samt det at blive sin egen chef som selvstarter i en naturfaglig virksomhed. Maskiningeniør: Pigerne hører om uddannelsen og laver diverse øvelser. Maskinmester: Pigerne ser en Full Mission 3D Simulator og hører om de studerendes projekter. Pigerne oplever Startup Factory, som er Navitas’ iværksættermiljø for studerende. Line fra INCUBA virksomheden Transition vil desuden fortælle, hvordan hun bruger sin uddannelse som bygningsingeniør i sit job som partner i en virksomhed, som er specialister inden for energi og indeklima.

Mind Factory by Ecco

Martin Hammerichsvej 1, 6270 Tønder
Anne-Sofie Dideriksen, asd@mindfactorybyecco.dk / 23713599

I Tønder møder 25 piger fra 7. klasse fra Tønder Overbygningsskole ingeniørstuderende Sara Said Mosleh fra SDU, som fortæller, hvad det vil sige, at være ingeniør. Pigerne prøver derefter, hvordan man udvikler et produkt med udgangspunkt i interaktionsdesign, som er Saras ingeniørprofil. Produktet og hele konceptet for det bygges op og præsenteres som afslutning dagen.

TEKNISKE GYMNASIER

Aarhus Tech

Dollerupvej 2, 8000 Aarhus C
Adjunkt Jens Christian Thybo Weibel, jwe@aarhustech.dk / 6198 7320

Her er 32 8. klasses-piger fra Frederiksberg Skole inviteret til at arbejde med emnet “projection mapping”; en teknologi, hvor man med lys fra en projektor dynamisk kan ændre på oplevelsen af objekter i et rum gennem farver og animationer. Dette kan kombineres med sensorer, så man kan interagere med fysiske objekter. Computeren bliver “usynlig”, og de døde ting, som omgiver os, bliver levende. Pigerne kan således skabe deres egen lille, interaktive verden. Virksomheden Terma udvikler sikkerhedssystemer til fly og har udviklet et 3D-lydsystem, som hjælper jagerpiloter med hurtigere at reagere på udefrakommende trusler. Pigerne kommer som en del af dagens program til at møde Louise Stangerup Christensen fra Terma, som vil give et oplæg og en oplevelse med 3D-lydsystemer.

Viborg Tekniske Gymnasium

Vinkelvej 20, 8800 Viborg
Uddannelsesleder Leif Ryge Haverslev, lerh@mercantec.dk, 4038 2828

Under temaet ”Farlig kemi i makeup, creme og emballager” er 65 piger fra 8.-9. klasse på Hald Ege Skole, Søndre Skole og Bøgeskovskolen i Viborg og Bjerringbro inviteret indenfor hos Viborg Tekniske Gymnasium. Her kommer de til at arbejde med menneskekroppen i Virtual Reality, kemi & krop, udvikling af cremer samt udvikling af emballager og plastik og får en “Girls’ talk” med studerende fra Viborg Tekniske Gymnasium.

For at perspektivere arbejdet med cremer kommer Ph.D. og molekylærbiolog Gitte J. M. Christensen fra hudplejeproducenten DermaPharm og fortæller om sit karriereforløb, og hvordan det er at arbejde med udvikling og produktion af cremer.

EUC Lillebælt

Teknikervej 2, 7000 Fredericia 
Thomas Prætorius, 40160382 / tpr@eucl.dk

46 piger fra 7. klasse på skoler i Fredericia og Middelfart er inviteret på et besøg på EUC Lillebælt under temaet ”Farlig kemi i makeup og cremer”. Her får pigerne mulighed for efter et fælles forsøg at deltage i tre praktiske workshops sammen med elever fra 2. og 3. g.

Databehandling af forsøg (matematiske beregninger af grænseværdier fra det fælles forsøg, hvor pigerne har målt konserveringsmidlet kobbersulfats påvirkning af Stor Dafnie)

Cremeproduktion (udvikling af en creme uden farlig kemi)

Indholdsstoffer i makeup og cremer (pigerne medbringer deres yndlingscreme, shampoo eller makeup, som undersøges)

Teknisk Gymnasium Silkeborg

Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg 
Kommunikationsmedarbejder Karen Hagemann Bro, dir. 2367 7879 / mobil 2367 7879 / khb@tss.dk

Efter en fælles introduktion og speeddating med elever kan 72 piger fra Virklund skole, Skægkær skole og Th. Langs skole vælge en af de tre nedenstående heldagsworkshops og opleve en af gymnasiets fagretninger:

  1. Hvordan designer man et givent produkt? Om materialer og produktudvikling
  2. Målrettet kommunikation og IT. Vi skal se på målgrupper, medier, budskaber og afsenderforhold. 
  3. Spil kemi-spil, brug din nye viden til at lave et forsøg med kemikalier og lav kemiske julekugler.

Dagen afsluttes med en speeddating mellem grundskole- og gymnasiepigerne.

SCIENCE CENTRE

ScienceTalenter

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter
Akademigrunden 18, 4180 Sorø
Projektleder Mie Berggreen Høj, mie@sciencetalenter.dk / 4116 5400

Nordlys, livets byggeklodser og storvildtsfiskeri på Azorerne. Piger fra gymnasier på Sjælland og Fyn er inviteret til at høre om, hvordan fire unge kvinder har gjort deres passion til karriere.

Brorfelde Observatorium

Observator Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Astrofysiker Michael Lindholm Nielsen, micli@holb.dk

Brorfelde Observatorium inviterer til Girls’ Night in Science for piger fra Sjællands ungdomsuddannelser og deres lærere. Sammen med kvindelige astrofysikere vil deltagerne arbejde med håndgribelige forsøg inden for astronomi og fysik og høre foredrag om at gøre karriere som astrofysiker, fortalt af Tycho Brahes kvindelige efterkommer, Maiken Ellegard Christensen.

House of Science (Danfoss, Linak, Sonfor)

Partnerskabet House of Science organiserer eventet, som afholdes på EUC Syd i Farverihallen, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
Kontaktperson: Projektleder Birgitte Bjørn Petersen, 2790 4539 / bipt@sonderborg.dk

På dagen vil 98 piger fra hele Sønderborg Kommune designe en model af et klasse-sorteringssystem, der kan få børn og unge til at sortere affald i klasserne på deres skole.

Pigerne guides af kvindelige rollemodeller fra en række af kommunens forskellige virksomheder, herunder Sonfor, Danfoss og Linak, samt repræsentanter fra kommunen, Syddansk Universitet og endda den kendte astrofysiker Anja C. Andersen. Rollemodellerne guider hver sin pigegruppe og tager hver sin faglighed med ind i processen. Den bedste prototype kåres ved dagens slut og vil frem til jul være udstillet på et nyt showroom på gågaden, som fremover skal være udstillingsvindue for det kommunale skolevæsens succeshistorier.

Der er parkering bag EUC Syd, med indkørsel fra Hilmar Finsensgade. Farverihallen ligger i gadeplan og kan ses på højre hånd, når man går fra P-pladsen op imod indgang Syd – lige overfor et halvtag til knallertparkering.

Naturvidenskabernes Hus

P. E. Eriksens Vej 1, 8850 Bjerringbro
Bodil Steen-Jørgensen, 2122 6820 / bsj@nvhus.dk

150 7.-9. klasses piger fra syv lokale skoler (Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner) skal programmere en lille kat i programmet Scratch samt den menneskelignende NAO robot sammen med piger fra Erhvervsskolerne Aars og Lykke Brogaard Bertel, Industrial Ph.d. fellow, fra Teknologisk Institut. Desuden skal de løse opgaver med Lego Mindstorms sammen med tre datalogistuderende og en IT-studerende fra Aarhus Universitet. Märtha Rehnberg, partner i DareDisrupt, vil fortælle om, hvorfor diversitet inden for teknologi er vigtigt.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt