KLoge Hænder den 4. april: en faglært fremtid?

I alt omkring 700 skoleelever får værktøj i hånden, hjelme på hovedet og indblik i håndværk og teknologi, der gør en forskel, til Kloge Hænder den 4. april.

Onsdag den 4. april besøger omkring 700 skoleelever 26 virksomheder og uddannelsesinstitutioner over hele landet for at blive inspireret til at se de mange muligheder en erhvervsuddannelse byder på.

Det gælder om at vise skoleelever i danske grundskoler de mange, spændende muligheder en erhvervsuddannelse kan føre med sig.

Det er mantraet den 4. april, når Naturvidenskabernes Hus sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner fra skole-virksomhedsnetværket Tektanken afholder kampagnedagen “Kloge Hænder.”

Sammen går virksomheder og uddannelsesinstitutioner nemlig i offensiven og slår dørene op til produktionshaller og værksteder mange steder i landet.

I alt omkring 700 skoleelever får værktøj i hånden, hjelme på hovedet og indblik i håndværk og teknologi, der gør en forskel.

Elever møder faglærte rollemodeller

Kloge Hænder-arrangementerne er målrettet alle elever fra folkeskolens udskoling. De skal se, at en erhvervsuddannelse giver mange spændende jobmuligheder, fortæller programchef i Naturvidenskabernes Hus, Jeppe Hust.

”Vi skal inspirere de unge til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse. Vi har som samfund brug for, at flere bliver faglærte. Men det er svært at vælge en uddannelse eller et fag, man aldrig har hørt om,” siger han.

Netop derfor er det vigtigt, at skoleeleverne møder faglærte rollemodeller og får et praktisk indblik i et håndværk på dagen.

”Vi ved, at det er mødet med virkeligheden på virksomheden og i dialogen med de faglærte rollemodeller, som for alvor pirrer nysgerrigheden og vækker interessen hos mange børn og unge. Vi skal sammen vise dem, at de med en faglært uddannelse kan få et spændende arbejde, og at de virkelig kan gøre en forskel med viden og evner inden for et fag,” siger Jeppe Hust.

Det er nødvendigt, at flere uddanner sig i faglært retning. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi som samfund kan komme til at mangle op mod 70.000 faglærte i 2025, hvis ikke flere søger mod erhvervsudannelserne.

Det er 4. gang, at Naturvidenskabernes Hus arrangerer Kloge Hænder.

Fakta

Kloge Hænder

  • Kloge Hænder-indsatsen viser elever i grundskolen, at erhvervsuddannelserne er en attraktiv uddannelse, der giver spændende jobs, men også åbner op for muligheden for at læse videre.
  • Tektanken, som drives af Naturvidenskabernes Hus, arrangerer i år kampagnedagen Kloge Hænder den 4. april. Det er startskuddet til flere aktiviteter og virksomhedsbesøg i resten af 2018.
  • Kloge Hænder skal gennem samarbejder med brancher og kommuner udbredes til hele landet, så langt flere skoleelever bliver inspireret af spændende virksomhedsbesøg og faglærte rollemodeller.
  • Kloge Hænder er en kampagnedag under Tektanken, der er støttet af Fremstillingsindustrien, Novo Nordisk Fonden og Nordea-fonden.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).