Klimatilpas din undervisning med 25 nye forløb

Få mulighed for at trække undervisningen ud på dit lokale klimatilpasningsanlæg ved at tilmelde din klasse et forløb på www.skoven-i-skolen.dk.

25 AKTIVERENDE FORLØB TÆT PÅ DIG

25 nye, aktiverende undervisningsforløb gør det let for dig at arbejde med spændende og autentiske problemstillinger om klimatilpasning til øgede regnmængder i din naturfaglige undervisning i grund-  eller gymnasieskolen. Eleverne besøger et klimatilpasningsanlæg. Her tager de fx vandprøver, laver opmålinger eller analyserer plante- og dyrelivet. Data fra deres besøg behandles på skolen og giver således eleverne afsæt i virkelige tal og problemstillinger i stedet for tænkte scenarier.

Der er p.t. udviklet 25 forløb, som kan bruges på en af 5 forskellige typer af klimatilpasningsanlæg;

  • Rensedamme (der opbevarer og renser regnvand)
  • Tørre bassiner (der kun opbevarer vand, når det regner kraftigt og ellers er tørre)
  • Permeable belægninger (der er gennemtrængelige for regnvand, men kan køres på)
  • Nedsivnings bassiner (der opbevarer og nedsiver regnvand)
  • Sluser (der hindrer vandet i at gå over sine breder ved åer og vandløb)

De 25 nye opgaver er rettet mod mellemtrinet, udskolingen og gymnasiet og spænder over fagene biologi, geografi, matematik, fysik/kemi samt natur/teknologi. Besøg temasiden om klimatilpasning og find med kortfunktionen dine lokale forløb på http://www.skoven-i-skolen.dk/temaer/klimatilpasning. Der kommer flere lokaliteter til, efterhånden som flere kommuner indmelder deres anlæg.

HVEM STÅR BAG

Forløbene er udarbejdet af Naturvidenskabernes Hus med støtte fra Realdania og Naturstyrelsen samt en række partnere, bl.a. Friluftsrådet, Astra og Danva samt Vandplus-kommunerne Viborg, Gladsaxe og Solrød.

Kontakt projektleder Anita S. Bek på ab@nvhus.dk for mere information om opgaverne.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt