Kampen for flere kvinder i tech trumfer corona-benspænd

Manglen på kvinder i it, teknologi og naturvidenskab forbliver en uløst samfundsudfordring. Det adresserer over hundrede danske virksomheder og uddannelsessteder med Girls’ Day in Science den 30. september. Kampagnen, der sikres gennem et massivt engagement fra bl.a. erhvervslivet, sætter fokus på skævvridningen i kønsfordelingen på uddannelser og arbejdspladser.

Kun hver tredje studerende på de tekniske og videregående uddannelser inden for STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er kvinder. Og det samme gælder for kun hver tiende på de tekniske erhvervsuddannelser. Det giver slagside i erhvervslivet og præger arbejdsmarkedet på tværs af sektorer. Kvinderne er desværre underrepræsenterede i mange tekniske fag og på mange arbejdspladser.

Manglen på kønsdiversitet er et problem. Både fordi nogle virksomheder, fx på ingeniør- og it-området, oplever store rekrutteringsudfordringer og vanskeligheder ved at finde medarbejdere med de rette uddannelser. Men det er også en udfordring, fordi virksomhederne kan gå glip af innovationskraft, hvis ikke de har adgang til flere forskellige typer medarbejdere – herunder især kvinder med STEM-kompetencer. Generelt er der stor efterspørgsel i erhvervslivet på personer med STEM-kompetencer, og manglen på disse udgør derfor en barriere for dansk vækst og udvikling. En del af løsningen er, at vi får skabt en interesse for fagene blandt piger og unge kvinder

siger Mette Fjord Sørensen, der er underdirektør i Dansk Industri med ansvar for forskning, uddannelse og mangfoldighed.

Initiativtageren til Girls’ Day in Science er Naturvidenskabernes Hus. Den 30. september skulle mere end 100 virksomheder have slået dørene op for op mod 5.800 piger fra grundskoler og ungdomsuddannelser. Og takket være den massive opbakning fra de mange arrangører gennemføres kampagnen på landsplan uden et af de oprindelige grundelementer, nemlig de fysiske virksomhedsbesøg. I stedet afvikles eventen primært på virtuelle kanaler og som besøg, hvor kvindelige rollemodeller fra virksomhederne besøger eleverne på deres skoler i stedet. Enkelte af besøgene kan – nogle af dem i mindre skala – stadig afvikles fysisk.

Det er selvfølgelig noget af et benspænd for det oprindelige koncept for Girls’ Day in Science, som handler om at inspirere pigerne gennem møder med kvindelige rollemodeller, hvor de oplever de mange jobmuligheder med en uddannelse inden for STEM-fagene. Det bliver så ikke muligt at gennemføre på helt samme måde, men vi kan se, at den rekordstore opbakning fra erhvervslivet nu udmønter sig i, at man mange steder tager egne kanaler i brug til at få sat denne samfundsudfordring på dagsordenen

siger Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus.  

Kampagnen får støtte fra øverste politiske hold, regioner, uddannelsessteder og private virksomheder.

Selvom tallene viser, det går fremad, så er der stadig mange flere drenge end piger, der søger ind på de naturvidenskabelige og tekniske fag. Der er brug for et opgør med idéen om, at der findes drenge- og pigefag. Det kan Girls’ Day in Science bidrage til ved at vise en masse piger landet over, at der er brug for dem og deres talenter. Pigerne oplever, hvordan en uddannelse inden for it, naturvidenskab og teknik giver mulighed for at være med til at forandre og skabe verden og ikke bare leve i den eller være bruger af fx nye digitale løsninger. Det kan være til gavn for den enkelte pige, der ellers risikerer at gå glip af en spændende karrierevej, og for samfundet, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft inden for it, teknik og naturvidenskab

siger ligestillingsminister Mogens Jensen.

Som afløser for de fysiske besøg, der har måttet aflyses, har Naturvidenskabernes Hus udviklet konceptet ”Girls’ Day in Science Live”, et virtuelt event, hvor eleverne kan se med online og møde en række af de kvindelige rollemodeller, der er rykket fra virksomhederne ud i æteren.   

Det uforløste potentiale og talent hos kvinderne er en vigtig del af konkurrencekraften, og der er brug for alle kloge hoveder til at udvikle løsningerne på både de små og de helt store samfundsudfordringer som klimakrisen og corona-pandemien. Derfor gennemføres Girls’ Day in Science i håbet om, at kampagnen vil skabe synlighed om den store samfundsudfordring og inspirere flere piger til at vælge en STEM-uddannelse.

Girls’ Day in Science skal være med til at inspirere og motivere flere piger til at vælge en naturfaglig eller teknisk uddannelse og give dem oplevelsen af, at det kan være et rigtig fedt førstevalg. Hovedstadsregionen står for næsten halvdelen af den samlede efterspørgsel på naturfaglige og tekniske kompetencer i Danmark. Og i løbet af de næste par år har vi brug for, at 17.000 flere uddanner sig inden for teknik- og naturfagene. Derfor har vi i Region Hovedstaden valgt at støtte Girls Day in Science

siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt