Power-to-X – en nøgle til den grønne omstilling

Kom med på rundvisning på AU Viborgs Power-to-X-forskningsanlæg og forsæt i workshops i Naturvidenskabernes Hus, hvor du bliver klogere på, hvordan du kan inddrage Power-to-X-teknologien i fysik, kemi og geografi.

31. januar 2025

AU Foulum
Burrehøjvej 4, Foulum
8830 Tjele

Naturvidenskabernes Hus
P. E. Eriksens Vej 1
8850 Bjerringbro

Pris

2.900 kr.

Tilmeldingsfrist

10. januar 2025

Der er behov for – som en del af den grønne omstilling – at vi omlægger vores energiforsyning markant i hele verden, og også her i Danmark. Det tidligere og nuværende forbrug af fossile brændstoffer har medvirket til en stor udledning af CO2 og dermed skabt klimaforandringer på jorden. Erstatter vi fossile brændstoffer med vedvarende energikilder som f.eks. sol- og vindenergi, kan vi reducere udledningen af drivhusgasserne markant.

Power-to-X dækker over en række teknologier, der omdanner overskudsenergi fra vedvarende energikilder til brint gennem elektrolyse. Brint kan anvendes direkte i lastbiler, færger eller i industrien, men den kan også konverteres til andre brændstoffer. Brændstoffer som f.eks. methanol kan dannes ved en viderekonvertering af brint med kvælstof fra luften.

På vores kursus om Power-to-X starter vi med en rundvisning på AU Viborgs Power-to-X forskningsanlæg. Her får du et førstehåndsindtryk af, hvordan moderne teknologier omdanner overskydende vedvarende energi fra sol og vind til brugbare energiformer, der kan lagres og transporteres. Efter rundvisningen tager vi til Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, hvor der vil være workshops med fokus på, hvordan Power-to-X-teknologien kan inddrages i undervisningen i fysik, kemi og geografi.

Kurset arrangeres i samarbejde med Region Midt, AU Foulum og Kemilærerforeningen.

Kontakt

Kontakt

Kontakt