I dag sætter Science Day nationalt fokus på diversitet i uddannelse og job

I dag inviterer virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner landet over tusindvis af børn og unge indenfor til Science Day, så de kan prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde med naturvidenskab og teknologi.

Foto: Astrid Kyhl, Head of AI & Digital hos TDC NET og rollemodel til Science Day

Tusindvis af børn og unge bliver i dag inviteret inden for hos virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner til dette års Science Day. Her skal de prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde med naturvidenskab og teknologi. Naturvidenskabernes Hus står bag den landsdækkende kampagne, der vil sikre mere diversitet i uddannelsesvalg og på arbejdsmarkedet.   

Science Day giver op mod 5.000 børn og unge mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med virkelighedsnære problemer og møde inspirerende rollemodeller. Det er noget, som erhvervslivet støtter op om med 114 arrangementer i hele landet. En af de virksomheder, der er med, er TDC NET, som får besøg af 50 elever fra 8. – 10. klasse. Astrid Kyhl, Head of AI & Digital, fortæller om deres motivation for at være med:

Vi vil gerne give en generation af unge mennesker et unikt indblik i vores arbejde med blandt andet data, AI og robotter for at kunne give danskerne fremtidens grønne, digitale infrastruktur, som vores samfund skal bygge på. Vores arbejde med teknologi er ikke bare vigtigt; det er også sjovt, udfordrende og meningsfuldt. Vi håber, at vi formår at smitte de unge med vores begejstring, og at de oplever, hvor megen god energi og glæde, der ligger i sammen med et godt team at skabe fremtidens digitale infrastruktur. 

Astrid Kyhl, Head of AI & Digital, TDC NET

Hos TDC NET får eleverne gennem workshops og praktiske opgaver en forsmag på, hvordan man til daglig arbejder med kunstig intelligens (AI), data og kodning. 

Rollemodeller at spejle sig i 

Virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle i kampagnen, for det er dem, der giver eleverne førstehåndsoplevelser af, hvad det vil sige at arbejde inden for STEM (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik). De bidrager med medarbejdere og studerende, der leder eleverne gennem dagen og fungerer som inspirerende rollemodeller. Et vigtigt formål med dagen er også, når rollemodeller fortæller ærligt om de veje og omveje, som de har taget for at nå dertil, hvor de er i dag. Og det er noget, eleverne kan spejle sig i. 

Jeg vil gerne give inspiration til de unge mennesker og give dem indblik i, hvor spændende det er at arbejde med fremtidens teknologi, og endelig at en uddannelse inden for naturvidenskab er en af de bedste veje til at arbejde med data, kunstig intelligens, robotter og digitalisering. Man behøver ikke vide, hvad man vil være, når man går ud af 9. klasse eller i gymnasiet, men hvis man tager en lidt bredere matematisk uddannelse, så er man sikret et rigtig godt og meningsfuldt job down the line.

Astrid Kyhl, Head of AI & Digital, TDC NET

Fordomme skal nedbrydes  

Science Day har ikke kun til formål at vise den brede vifte af karriereveje inden for STEM, men vil også nedbryde fordomme og stereotyper om, hvem der kan få en fremtid inden for disse fag. Rollemodellerne er med til at vise diversiteten og give ansigt til den mangfoldige gruppe af mennesker, der arbejder inden for området. 
 
Kampagnen har tidligere haft fokus på at inspirere flere piger til en fremtid inden for science. Køn er stadig en væsentlig faktor, men vi skal i lige så høj grad have fokus på andre parametre, som fx etnicitet og social baggrund, hvis vi vil give alle lige muligheder for at forfølge en vej inden for STEM-fagene. Derfor inviteres alle børn og unge til at deltage i Science Day, siger Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus. 

Diversitet skaber bedre løsninger og trivsel  

Undersøgelser viser, at en høj grad af mangfoldighed blandt kolleger medvirker til social samhørighed, trivsel i teams og økonomisk vækst. Særligt i udviklings- og produktionsafdelinger er diversitet afgørende, så de løsninger, der udvikles inden for bl.a. teknologi, medicin og infrastruktur, tager udgangspunkt i og afspejler hele befolkningen. 

Der arrangeres Science Day i hele landet. 

Medier er velkomne hos flere arrangører:

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt