hans-joern

Hans-Jørn Bertelsen

Pedel

  • Ansvarlig for Naturvidenskabernes Hus’ daglige drift og vedligeholdelse
  • Ansvarlig for overholdelse af lovpligtige eftersyn m.m.

Hans-Jørn er uddannet klejnsmed og maskinist, og har blandt andet arbejdet med maskinprogrammering og som bankbetjent. Hans-Jørn er et udpræget udemenneske og har spillet fodbold det meste af livet. Han har også dyrket karate og selvforsvarsteknik og virket som instruktør i 36 år.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).