Girls’ Day in Science får international bevågenhed i FN

Direktør for Naturvidenskabernes Hus Nanna Seidelin i FN i New York 14. marts for at fortælle om den årlige, landsdækkende kampagnedag Girls’ Day in Science.

Manglen på kvinder inden for de naturvidenskabelige fag er ikke kun en udfordring i Danmark, men også internationalt. FN sætter fokus på emnet ved Kvindekommissionens årlige samling blandt en række emner under fællestemaet “Women’s empowerment and its link to sustainable development”.

Direktør Nanna Seidelin fra Naturvidenskabernes Hus, som driver Jet-Net.dk, netværk for skolevirksomhedssamarbejde, er inviteret til at fortælle om den årlige, landsdækkende kampagnedag Girls’ Day in Science af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

På Girls’ Day in Science inviterer virksomheder landet over grundskole- og gymnasiepiger indenfor til at opleve, hvordan de naturvidenskabelige fag anvendes i det ”virkelige liv”, og til at møde kvindelige medarbejdere med denne uddannelsesbaggrund.

Nanna Seidelin skal i en paneldebat repræsentere Best Practice inden for virksomheders engagement i at tiltrække kvinder til de naturvidenskabelige fag. I panelet deltager også minister Ellen Trane Nørby, Storbritanniens Minister for Uddannelse og Kvinders Ligestilling, Nicky Morgan, samt en repræsentant for Best Practice fra den britiske uddannelsesverden.

Det er 60. gang Kvindekommissionen afholdes.

Flere oplysninger: http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016

Girls’ Day in Science afholdes næste gang 30. november – der åben for tilmelding for eksisterende medlemmer af Jet-Net.dk samt nye medlemmer. Læs mere

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).