Fremtiden har brug for pigerne – derfor skal vi fastholde nysgerrigheden hos dem allerede fra 10-års alderen

Den landsdækkende kampagne Girls’ Day in Science tager fat om roden af udfordringen med at få relevant arbejdskraft, når tusindvis af piger inviteres indenfor hos over hundrede virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer for at inspirere dem til at se fremtidsmuligheder inden for STEM-fagene. På f.eks. de STEM-relaterede erhvervsuddannelser er kun ca. 10 procent piger.

Noget kunne tyde på, at kampagnen rammer ned i et stort behov. I hvert fald er der rekordhøj opbakning i år fra arrangørerne, hvor ikke mindre end 116 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner deltager. Men der har også været enorm efterspørgsel på pladser til dagens mange spændende workshops og møder.  

MÅTTE FINDE PLADS TIL NÆSTEN DOBBELT SÅ MANGE PIGER 

Hos Herningsholm Erhvervsskoler & Gymnasier havde de oprindeligt åbnet op for, at 100 piger kunne deltage i deres workshops, men da næsten dobbelt så mange ønskede at være med, har de nu sørget for, at 186 piger fra 4. – 9. klasse får mulighed for at komme på besøg.  

Vi glæder os meget over interessen og vil sørge for, at alle får en god oplevelse på de forskellige workshops, fortæller Anna Maria Elisabeth Jakobsen, der er leder af grundskoleenheden og afdelingsleder for 10. klasse 

Nationalt er der et særdeles stort behov for, at flere børn, unge og deres forældre får øjnene op for de mange muligheder, der er inden for STEM-uddannelserne og ikke mindst erhvervsuddannelserne. Samfundet har brug for flere kvindelige ledere og forskere, som kan være med til at træffe de vigtige beslutninger omkring forskning og teknologisk udvikling. Desuden har vi brug for at flere piger får øjnene op for de mange muligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne, siger hun.

KVINDER HAR LIGE SÅ MANGE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE SKILLS

Pigerne skal arbejde med robotter in action, 3D-print, teknologiske vidundere, bæredygtighed og teknologi, kreativitet og WOW-effekter, design og innovation, når de kommer til Herningsholm. Og så skal de møde rollemodeller, de kan spejle sig i. En af dem er Ingrid Stühr Riis, der er projektudvikler og underviser på Herningsholm Erhvervsskole: 

Jeg håber, at pigerne får indsigt i, at kvinder har lige så mange håndværksmæssige skills som mænd, og at de håndværksmæssige fag indeholder mange forskellige facetter. For eksempel rummer mange håndværksmæssige fag store design-elementer. Derudover vil vi også gerne fokusere på at klæde lærerne i grundskolen bedre på til at oplyse bredere om uddannelser samt at sætte spot på forskellige evner.

I ÅR ER DE 10-12-ÅRIGE PIGER OGSÅ MED 

Det er afgørende at motivere, pirre og ikke mindst fastholde nysgerrigheden hos børn og unge, og derfor henvender kampagnen sig også som noget helt nyt til piger på mellemtrinnet (og ikke kun udskolingen og gymnasiet). Undersøgelser viser, at piger indtil denne alder faktisk har en stor interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fag, men at det også er her, interessen kan forsvinde. Og er den først tabt, kan den være svær at genskabe.

Virksomhederne har et kæmpe ansvar for netop at fastholde interessen og nysgerrigheden hos pigerne. Vi skal være med dem hele vejen, til de skal vælge en uddannelse. Det kan være svært at træffe et uddannelsesvalg som ung, men vi kan minde dem om, at de færrestes karriereveje er retlinede, og så kan vi inspirere dem til at se i nye baner og træffe et valg på et oplyst grundlag, siger Palle Damborg, der er formand for Fremstillingsindustrien

Direktør hos Jysk Display og aktivt støtter kampagnen. 

DET BETYDNINGSFULDE MØDE 

Noget af det, der gør en positiv forskel, er i mødet, hvor pigerne hos virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer får mulighed for at møde medarbejdere og ikke mindst arbejde i praksis med alt fra rumfart og plantebøffer til kodning, satellitter og enzymer. Og det er netop det, Girls’ Day in Science kan, når kampagnen på én dag faciliterer flere tusind møder over hele landet. 

Vi er stolte og glade for opbakningen i år, siger Maiken Lykke Lolck, der er direktør for Naturvidenskabernes Hus, som står på bag kampagnen. Hun tilføjer: 

akket være de mange dedikerede arrangører møder pigerne kvindelige medarbejdere, forskere eller studerende, de kan spejle sig i, og når de får et konkret indblik i deres fag, åbner det pigernes øjne for de spændende muligheder i en fremtid inden for teknologi og naturvidenskab. Det gør en enorm forskel, når virksomheder og uddannelsesinstitutioner åbner dørene og møder pigerne.

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt