Finn Borchsenius

Finn Borchsenius

Bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling

 • Prodekan, Aarhus Universitet

Tidligere stillinger

 • Lektor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 • Chief Technical Advisor, Collaboration on Biodiversity between
 • Universiti Malaysia Sabah and Danish Universities
 • Projektleder Natural Resources for Development, Quito Ecuador

Uddannelse

 • Ph.d. i biologi

Kompetencer

 • Dyb viden om naturvidenskab og formidling fra forskning, museumsarbejde og uddannelsesledelse

Bestyrelsesposter

 • Egaa Gymnasium (formand)
 • West Wind Challenge
 • Fonden Frands Christian Frantsens Legat
 • Weisbergs Fond
 • Dansk Botanisk Forenings Legatudvalg (formand)

Køn

M

Fødselsår

1959

Udpeget senest

2020

Udpeget af

Aarhus Universitet

Indtrådt

2019

Valgperiode udløber

2022

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).