Elevernes forældre er vigtige deltagere, når Tektanken bygger bro mellem grundskoler, erhvervsskoler og virksomheder

KLOGE HÆNDER: 100 elever med forældre fik indblik i mulighederne med en erhvervsuddannelse.

Et nyt koncept og en anderledes form for brobygning mellem grundskoler, erhvervsskoler og virksomheder kaldet ”Kloge hænder”, havde premiere på en erhvervsskole, da fire 8. klasser fra Ålykkeskolen og Munkevængets Skole i Kolding fik indblik i de muligheder, der findes med en erhvervsuddannelse.

For at få indsigt i de muligheder, der findes med en erhvervsuddannelse, har 100 elever fra 8. klasser i Kolding opfundet og fremstillet vejrstationer, der kan registrere klimaændringer. Foto: Naturvidenskabernes Hus.

FAGLÆRT FREMTID: Tektanken stod bag det faglige program og erhvervsskolen HANSENBERG for den praktiske gennemførelse. Det gjorde de, da 100 elever fra 8. klasser i Kolding arbejdede sammen om praktiske håndværksopgaver og fik indblik i de muligheder, der findes med en erhvervsuddannelse.

INTRODUKTION TIL KLIMAÆNDRINGER OG HÅNDVÆRKSFAG

Gennem to forløb á hver fem undervisningsdage, arbejdede eleverne med at opfinde og fremstille vejrstationer, der kunne registrere klimaændringer samt måle nedbørsmængder, temperaturer, vindhastighed og vindretning.

Det var en udfordrende opgave, hvor eleverne skulle bruge deres viden fra undervisningen i både matematik, fysik, geografi og teknologi. Samtidig skulle de løse praktiske opgaver og få erfaring med de arbejdsredskaber, der er på en erhvervsskole (lasercutter, 3D-print, microBit m.v.).

Med i forløbet var også virksomhedsbesøg, møde med faglærte rollemodeller samt åbent hus-arrangementer for elevernes forældre – og det sidste bestemt ikke uden grund:

”Vi ved, at forældrene spiller en utrolig stor og vigtig rolle, når de unge i en meget tidlig alder skal vælge uddannelsesretning og fremtidig karrierevej. Det er derfor vigtigt, at de kender alle muligheder – også inden for erhvervsuddannelserne – og kan vejlede samt støtte deres børn i at træffe de rigtige beslutninger på så kvalificeret et grundlag som muligt”, siger Nanna Seidelin, der er direktør i Naturvidenskabernes Hus, som står bag Tektanken og Kloge hænder-konceptet.

INDBLIK I NYE MULIGHEDER

Blandt de fremmødte til åbent hus på HANSENBERG var Magnus’ forældre:

”Det er supergodt, at vi forældre kan komme med ud og se, hvilke uddannelsesmuligheder de unge har, og hvilke retninger de kan vælge imellem. Det er jo ikke let at være ung og skulle træffe så vigtig en beslutning. Det er derfor godt, at vi kommer med og får indsigt, så vi kan rådgive. Vi vil jo gerne støtte vores søn i at vælge den rigtige uddannelse, men det er han heldigvis ved at være afklaret med – blandt andet takket være dette forløb”, fortæller Magnus’ far, der bliver afbrudt af sin søn:

”Jeg vil gerne være elektriker eller også noget inden for IT. Men Kloge hænder på HANSENBERG har også givet mig indblik i andre håndværk – blandt andet tømrerfaget, som også er spændende, og så har vi arbejdet med en masse maskiner, som jeg ikke kendte på forhånd, så det har givet mig indblik i nye muligheder”, påpeger Magnus.

I forbindelse med “Kloge hænder” på HANSENBERG brugte eleverne deres faglige og praktiske evner til at opfinde en vejrstation, som kan registrere klimaændringer samt måle nedbørsmængder, temperaturer, vindhastighed og vindretning. Foto: Naturvidenskabernes Hus.

EN LØBENDE INDSATS MÅLRETTET ERHVERVSSKOLERNE

”Kloge hænder” er en del af Tektankens løbende indsats, som skal skabe interesse for erhvervsuddannelserne. Når de to forløb på HANSENBERG er evalueret er det planen at udbrede konceptet til alle de kommuner og erhvervsskoler, der ønsker at gøre en indsats på området.

ET HELT ANDET OG MERE UDFORDRENDE FORLØB

Udviklingschef på erhvervsskolen HANSENBERG, Carsten Schmidt, ser ”Kloge hænder” og samarbejdet med Tektanken, som en mulighed for at bygge videre på en lang række gode erfaringer inden for skolevirksomhedssamarbejde og for at tilbyde et koncept, der bliver en integreret del af det, der foregår i folkeskolen:

”Der er ingen tvivl om, at “Kloge hænder” er et helt andet og mere udfordrende forløb, end de traditionelle brobygningsforløb. Her er folkeskolelærerne med hele vejen, forløbet kan kobles med den daglige undervisning, lægges direkte ind i lærernes årsplaner og så passer det ind i de fælles faglige mål. Jeg tror, at hvis vi spørger de lærere, der har været med her, så har de fået et helt andet billede af, hvad fagene kan og af, hvordan de kan bygge dem ind i deres undervisning. Vi har startet noget, som jeg er enorm spændt på at bringe videre som tilbud – både her i Kolding, men også i andre kommuner. Der er i hvert fald nogle rigtige gode erfaringer herfra, som vi gerne vil være med til at udbrede til så mange som muligt”.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).