Den åbne skole: 1100 Silkeborg-elever får smagsprøver på håndværksfaget

Den åbne skole: Virksomheder i hele Silkeborg Kommune slår i uge 40 dørene op og introducerer elever fra skolernes overbygning til en faglært fremtid.

Virksomhederne mangler faglært arbejdskraft og eleverne i skolernes udskolingsklasser mangler viden om jobmulighederne med en erhvervsuddannelse. Under overskriften ”Kloge Hænder”, slår 30 håndværks-, produktions- og industrivirksomheder i Silkeborg Kommune derfor dørene op i hele uge 40 og byder 1100 elever indenfor til en introduktion til håndværksfagene.

Eleverne møder her faglærte rollemodeller, hører om deres arbejde og ser fagene udført i praksis. Forud for besøgene arbejder de med virksomhedsrelevante opgaver hjemme på skolerne. De oplever dermed på nært hold, hvilke spændende muligheder brancherne på sigt kan tilbyde dem.

”Kloge Hænder” finder sted i et samarbejde mellem Silkeborg Kommunes Skoleafdeling og Tektanken, der er et landsdækkende netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som faciliteres af Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.

Den åbne skole bygger bro til en faglært fremtid
For Nanna Seidelin, direktør i Naturvidenskabernes Hus, er ”Kloge Hænder” et vigtigt bidrag til, at få flere elever til at søge mod erhvervsskolerne:
”Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hvis optaget til erhvervsskolerne ikke ændres, kan vi som samfund mangle op imod 70.000 personer med en erhvervsrettet uddannelse i 2025. Med ”Kloge Hænder” vil vi derfor åbne elevernes øjne for erhvervsuddannelserne og for de mange spændende muligheder, der findes i en faglært fremtid og for, hvad de kan opnå med en erhvervsuddannelse”.

Borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum ser “Kloge Hænder” som et nødvendigt initiativ for at sikre den fremtidige vækst og udvikling i lokalområdet:

”Som en erhvervsvenlig kommune skal vi sikre fødekæden og medvirke til, at de lokale virksomheder kan rekruttere den nødvendige og faglærte arbejdskraft, så det kan blive ved med at være attraktivt, at drive virksomhed i Silkeborg. Vi skal samtidig sikre, at der hele tiden er tætte bånd mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, så vi får de bedst mulige betingelser til at skabe vækst og udvikling. ”Kloge Hænder” sætter fokus på de mange muligheder, der findes i en faglært fremtid, og derfor er det et vigtigt initiativ for både skoler og erhvervslivet, som vi naturligvis gerne støtter op om.”

”Kloge Hænder” i Silkeborg er en del af Tektankens løbende indsats målrettet erhvervsskolerne. I april i år besøgte 700 skoleelever 25 virksomheder i hele landet. Tektanken planlægger i øjeblikket lignende forløb i andre kommuner, og det er planen at udbrede Kloge Hænder-konceptet til alle de kommuner, der ønsker at gøre en indsats på området.

Deltagende virksomheder fra Silkeborg Kommune:

INTERESSEREDE MEDIER ER VELKOMME TIL AT BESØGE VIRKSOMHEDERNE.

KONTAKT PRESSEKONSULENT I NATURVIDENSKABERNES HUS
GERDT HYLBÆK NIELSEN – 51 16 06 53 / GHN@NVHUS.DK

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).