NVHUS sætter bæredygtighed på skoleskemaet

Som et led i projektet Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU), støttet af UM, har NVHUS udviklet en række undervisningsforløb med fokus bæredygtighed.

Forløbene skal være med til at give elever fra grundskolen og erhvervsskolerne handlekompetencer ift. bæredygtig udvikling. Forløbene til grundskolen skal samtidig inspirere elever til at vælge praktiske/tekniske uddannelser, som vi i høj grad kommer til at mangle arbejdskraft til nu og i fremtiden.

FORLØB TIL GRUNDSKOLEN

Skolehaven

Genbrug og genanvendelse

Rent vand

Alle forløb er tilpasset, så de fungerer som fællesfaglige fokusområder. Kompetence, videns- og læringsmål er beskrevet for hver opgave i forløbene. Derfor vil de kunne bruges som hyldeklart materiale til lærere, der skal arbejde med de nye, tværfaglige mål og eksamener. Alle forløb lægger op til ud-af-skolen besøg, hvor eleverne møder faglærte, der har en rolle i bæredygtig udvikling.

TIL ERHVERVSSKOLERNE

Bæredygtig vækst – en bæredygtig fremtid (til kontor, handel og forretningsservice)

Mobiltelefonen – en bæredygtig fremtid (til teknologi, byggeri og transport)

Økologi – en bæredygtig fremtid (til Fødevarer, jordbrug og oplevelser)

Forløbene ligger som lettilgængelige PowerPoint-filer, som kan bruges direkte i undervisningen.

Til hovedforløbet er der udviklet fem forløb om bæredygtighed.

To forløb er henvendt til hotel- og restaurationsbranchen:

Det bæredygtige køkken

Den bæredygtige kogebog

Det bæredygtige hønsehus (tømrerbranchen)

De to sidste forløb er henvendt til murer-, tømrer- og VVS-uddannelserne:

Det bæredygtige hus – skybrudssikring

Det bæredygtige hus – energioptimering

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).