Ansigt til ansigt: 6. oktober ser tusindvis af piger og 116 virksomheder og uddannelsessteder over hele landet hinanden i øjnene

Der er i år rekordhøj opbakning til den landsdækkende kampagne Girls’ Day in Science, når 116 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer inviterer 4.600 piger indenfor for at inspirere flere piger til at vælge erhvervs- og videregående uddannelser inden for STEM. Det vidner om, at kampagnen, der kører for niende gang, er mere aktuel og akut end nogensinde.

NY INDSATS MED SÆRLIGT FOKUS I ÅR 

Kvinder er underrepræsenterede på STEM-uddannelserne (science, technology, engineering, mathematics), og kampagnen sætter ind præcis der, hvor det gør en positiv forskel: I mødet, hvor pigerne kommer på besøg hos virksomhederne og får mulighed for at møde medarbejdere og arbejde med alt fra rumfart og plantebøffer til kodning, satellitter og enzymer. 

Som noget helt nyt henvender kampagnen sig også til piger på mellemtrinnet (og ikke kun udskolingen og gymnasiet), idet undersøgelser viser, at piger indtil denne alder faktisk har en stor interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fag, men at det også er her, interessen kan forsvinde. Og er den først tabt, er den svær at genskabe.   

irksomhederne et kæmpe ansvar for netop at fastholde interessen og nysgerrigheden hos pigerne. Vi skal være med dem hele vejen, til de skal vælge en uddannelse. Det kan være svært at træffe et uddannelsesvalg som ung, men vi kan minde dem om, at de færrestes karriereveje er retlinede, og så kan vi inspirere dem til at se i nye baner og træffe et valg på et oplyst grundlag

siger Palle Damborg, der er formand for Fremstillingsindustrien, direktør hos Jysk Display og som aktivt støtter kampagnen  

FORDOMME OG KØNSSTEREOTYPER NEDBRYDES I MØDET 

Problemet er nemlig, at mange piger fravælger - eller slet ikke overvejer - en naturvidenskabelig eller teknologisk retning i deres uddannelses- og karrierevalg. Det skyldes dels manglende viden om mulighederne, men det handler i høj grad også om både fordomme og kønsstereotype opfattelser blandt de unge, lærere og forældre, der lægger forhindringer for både ligestillingen og det frie uddannelsesvalg.   

Vi har i Danmark en forestilling om, at vi er langt fremme på ligestillingsfronten, men vi er faktisk et af de mest kønsopdelte, når det kommer til uddannelsesvalg og arbejdsmarked. Det går ud over de unges muligheder for at udfolde deres potentiale og følge deres interesser. Og det går udover diversiteten. Det er veldokumenteret, at der skal en særlig indsats til for at nå pigerne, og derfor er denne dag særligt målrettet pigerne

siger Maiken Lykke Lolck, direktør for Naturvidenskabernes Hus, der står bag kampagnen

NY TEKNOLOGI SKABES STADIG MEST AF MÆND TIL MÆND 

Manglen på diversitet inden for særligt it og teknologi kan mærkes ikke blot gennem uddannelsen og senere på arbejdspladsen, men forplanter sig videre til de produkter, der udvikles inden for teknologi, medicin, infrastruktur, m.m. Og her er der i særlig høj grad brug for, at bl.a. flere kvinder har lyst til arbejde med disse områder, så vi sikrer, at de produkter og løsninger, der udvikles, også tager udgangspunkt i og afspejler hele befolkningen. 

DEN GRØNNE OMSTILLING HALTER 

Det er vigtigt at sikre mangfoldige, kreative og innovative løsninger, men generelt er manglen på STEM-arbejdskraft og -kompetencer desuden en hindring for vækst og for den grønne omstilling og digitaliseringen af samfundet.    

I Region Hovedstaden mangler vi kloge hoveder og hænder med STEM-kompetencer, og især hvis de sidder på piger og unge kvinder. Det er en forudsætning for at indfri Danmarks ambitioner for klima og miljø samt udvikle og producere nye løsninger, der skal sikre den grønne omstilling, at vi får flere unge mænd og kvinder med STEM-kompetencer i Region Hovedstaden

Siger Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, der støtter Girls’ Day in Science

NOVOZYMES ER MED   

Det er en samfundsmæssig udfordring, som de mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer tager ansvar for at ændre, når de inviterer pigerne indenfor. Alle har de lagt sig i selen for at tilbyde et spændende program for dagen. En af de virksomheder er Novozymes, hvor pigerne skal arbejde med, hvordan enzymer kan være med til at gøre en forskel for verdens klimaudfordringer, og specifikt med enzymer der kan nedbryde plastik.   

Jeg håber jeg kan vise dem, at vi kan bruge kemi, biologi, fysik og matematik til at finde løsninger på sociale, økonomiske og humanitære problemer. Uden matematik ville vi ikke kunne modellere og holde øje med pandemier. Uden fysik ville vi ikke kunne lave bæredygtig grøn energi. Og uden biologi og kemi ville vi ikke kunne udvikle ny medicin eller fødevarer

Fortæller Ida Carlsen Virklund, civilingeniør hos Novozymes

Hun tilføjer, at det skal være en sjov og lærerig dag fuld af aha-oplevelser for pigerne, hvor de også kommer helt tæt på rollemodellerne og høre deres personlige historie. 

ROLLEMODELLERNE ER ESSENTIELLE 

Rollemodellerne udgør en vigtig bestanddel i Girls’ Day in Sciences DNA, og hos Novozymes møder pigerne bl.a. Trine Holst Sørensen, Research Scientist:  

Jeg vil gerne videregive min begejstring for naturvidenskaben, som har givet mig adgang til en hemmelig verden, som ikke kan ses af det blotte øje, men som kan beskrives og testes med eksperimenter og observationer. Jeg håber at kunne åbne en flig af gardinet for pigerne til enzymernes forunderlige verden.

Fakta

Om Naturvidenskabernes hus

Naturvidenskabernes Hus er et nonprofit videnscenter, der bygger bro mellem skoler og virksomheder i hele landet og udvikler, udbreder og understøtter praksisnær undervisning, der engagerer børn og unge og inspirerer til STEM-studievalg. Som samfund har vi behov for, at flere unge inspireres til at tage en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab. 

Fakta

Girls' Day in Science 2021

Selvom pigerne er i overtal på de videregående uddannelser samlet set, så er de i stærkt undertal på de tekniske og naturfaglige uddannelser, og især på de tekniske erhvervsuddannelser, hvor efterspørgslen er enorm, er kun hver tiende en kvinde. Fremskrivninger viser, at vi i 2030 vil vi mangle mellem 78.000 og 99.000 faglærte og allerede i 2025 mangler vi 13.000 ingeniører og kandidater indenfor it og teknik.   

I Danmark har vi brug for, at flere tager en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kvalifikationer, og kvinder er generelt underrepræsenterede på området.  

Girls’ Day in Science sætter fokus på, at mange piger ikke har kendskab til de mange muligheder inden for naturvidenskab og derfor fravælger en IT-faglig eller teknisk retning i deres uddannelses- og karrierevalg. Girls’ Day in Science har fokus på succesoplevelser, så pigerne får tiltro til egne evner og dermed åbner øjnene for nye muligheder. Den 6. oktober 2021 slår en lang række virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner over hele landet dørene op for flere tusinde piger fra grundskoler og gymnasier på kampagnedagen Girls’ Day in Science. 

Her bliver pigerne inviteret indenfor for at deltage i praktiske og virksomhedsrelaterede workshops. Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab. En evaluering af Girls’ Day In Science fra 2019 viser bl.a. at 76 % af pigerne føler sig inspireret af kvinder, de mødte på dagen. 84 % svarede, at de havde fået ny viden om jobmuligheder. 

I år inviteres der indenfor hos bl.a. Danfoss, Grundfos, Microsoft, Netcompany, Haldor Topsøe, Flyvestation Karup, IT-Universitetet, Alfa Laval, Ørsted, DTU, Danish Crown, Tradium, DI, Søværnet, Palsgaard, Vitrolife, Terma, LM Wind Power, Solar, Orbicon, NEXT-gymnasierne og mange flere. 

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt