Alle aktiviteter med skoler og uddannelsesinstitutioner udskydes

Opdateret 19. maj 2020

Vi glæder os over, at skoler og uddannelsesinstitutioner er ved at finde de vante rammer igen. Vi arbejder løbende på at udvikle og tilrette vores skolevirksomhedssamarbejder, Naturfagsmaraton, besøg i huset og andre aktiviteter, så det passer ind i skolernes og virksomhedernes nye hverdag. Vi glæder os til at fortsætte vores gode samarbejder.

Spørgsmål og generelle henvendelser til kontakt@nvhus.dk eller tlf. 29 71 54 08. Du kan også finde din kontaktperson på www.nvhus.dk/kontakt.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).