A. P. Møller Fonden støtter naturfaglig kompetenceudvikling

NVHUS og Astra har modtaget 6,5 mio. kr. til et fireårigt projekt, der skal opkvalificere naturfagslærere i 10 jyske kommuner til fremtidens folkeskole.

Naturvidenskabernes Hus og Astra har modtaget 6,5 mio. kr. til et fireårigt projekt, der skal opkvalificere naturfagslærere i Norddjurs, Viborg og Herning Kommune samt syv andre kommuner til fremtidens folkeskole. I folkeskolen er der krav om, at skolerne skal åbne sig op over for det omgivende samfund samt skabe mere tværfaglighed i fagene fysik/kemi, biologi og geografi gennem implementering af en ny fællesfaglig prøve. Midlerne fra A.P. Møller Fonden skal understøtte denne omstillingsproces. 

Udover at skolen skal åbne sig op over for det omgivende samfund, skal lærerne nu også organisere sig i teams og undervise på en ny måde, der kræver mere tværfaglighed og læringsmålsstyrede aktiviteter. Fx ligger det ikke altid lige for at se, hvordan fremstilling af reservedele og udstødningsrør til biler kan bruges i matematik eller fysik/kemiundervisningen. At kunne se muligheder i fx virksomhedernes knowhow, produktion og medarbejderes specialistviden og tilpasse dette til naturfagsundervisningen og elevernes faglige niveau er noget, som lærere efterspørger at blive trænet i. Projekt ”Fremtidens Skole” adresserer alle disse udfordringer.

”Fælles for alle naturfagene er, at eleverne skal kunne perspektivere undervisningen og se, hvordan teorien kan anvendes i praksis til at skabe nyttige løsninger og værdi i samfundet. Her er samarbejde med virksomheder nøglen til succes, fordi undervisningen bliver autentisk. Det vil samtidig have en stor og positiv effekt på elevernes motivation og styrke deres faglige udvikling og trivsel,” siger Nanna Seidelin, direktør for Naturvidenskabernes Hus, som leder projektet.

Norddjurs Kommune starter

Norddjurs Kommune har særligt fokus på innovation, herunder at udvikle samarbejdet mellem folkeskolens 7.-9. årgang, erhvervsliv og kommunen. Norddjurs Kommune bliver den kommune, hvor aktiviteterne i projektet starter. 

”Projektet bygger netop på Norddjurs Kommunes tilgang til kompetenceudvikling af lærerne – længerevarende aktionslæringsforløb med deltagelse af mange lærere, hvor der arbejdes med nye metoder, som løbende indarbejdes i praksis – med det sigte at øge elevernes læring og trivsel. Projektet ”Sammen skaber vi Fremtidens Skole” udvikler en ny model for opkvalificering af lærerne netop i et nyt værdiskabende samspil – og har samtidig det klare – og vigtige – sigte at sikre en varig forankring. Jeg er derfor overbevist om, at projektet vil skabe stor værdi for både elever og lærere i kommunen.” siger Finn Nørskov Mikkelsen, skole- og dagtilbudschef i Norddjurs Kommune.

Om fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er blandt landets største fonde. Fonden har doneret 1 mia. kr. til folkeskolen, som skal bidrage til en endnu bedre folkeskole..

Astra

Astra er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark. Astra er en sammenlægning af NTS-centeret og Danish Science Factory, og fra 2016 også ScienceTalenter.

Astra udvikler, samler og formidler viden. Centeret arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring.

Baggrund for projektet ”Fremtidens Skole”

Hvor kun ca. halvdelen af folkeskolelærerne i dag har naturfag som linjefag, er det målet i 2020, at alle elever undervises af lærere, der enten har naturfag som linjefag eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse. Kommunernes forvaltninger er ansvarlige for indsatsen, som projekt ”Fremtidens Skole” skal understøtte.

For at styrke elevernes tilegnelse af de naturfaglige kompetencer skal naturfagene på 7.-9. klassetrin periodevis samarbejde om at gennemføre fællesfaglige undervisningsforløb. Disse skal tage udgangspunkt i følgende fællesfaglige fokusområder:

  • Produktion af fødevarer ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
  • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
  • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
  • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren
  • Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
  • Teknologien betydning for menneskers sundhed og levevilkår

I slutningen af 9. klasse skal eleverne til en fællesfaglige prøve. Den fællesfaglige prøveform er frivillig i indeværende skoleår og herefter obligatorisk for skolerne.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt