61 arrangører åbner dørene for over 3200 piger til Girls’ Day in Science den 2. oktober

61 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner står den 2. oktober sammen om at inspirere over 3200 skole- og gymnasiepiger til en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og IT.

Hvordan programmerer man en app og en robotarm? Hvilken rolle spiller enzymer i vores dagligdag? Hvordan smager gelékugler lavet af tang? Og hvordan kan nye teknologier omkring maling, byggeri, vandrensning og genbrug af plastic fra verdenshavene understøtte en bæredygtig fremtid?

Alt det og meget mere skal over 3200 piger fra grundskolens ældste klassetrin og fra gymnasiet ud og undersøge til Girls’ Day in Science den 2. oktober.

61 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner deltager i Girls’ Day in Science, der er arrangeret af Naturvidenskabernes Hus’ netværk for skolevirksomhedssamarbejde, Tektanken.

På Girls’ Day in Science skal pigerne få øjnene op for den spændende verden af naturvidenskab, teknologi og IT, fortæller konstitueret direktør i Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck.

”Alt for mange piger kender ikke mulighederne med en uddannelse inden for den naturvidenskabelige verden. Med kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi eller IT kan du hjælpe mennesker og skabe en bedre verden. Det forsøger vi og arrangørerne at vise pigerne til Girls’ Day in Science,” siger hun.

Stor mangel på STEM-uddannede danskere

Problemet er, at vi som samfund har et markant underskud af mennesker, der er uddannet inden for de såkaldte STEM-fag; Science, Technology, Engineering og Math.

Tal fra Ingeniørforeningen IDA og Engineer The Future peger på, at vi kommer til at mangle 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025 og 19.000 IT-specialister i 2030. Allerede nu har mange virksomheder problemer med at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Og det er dyrt for samfundet.

Hvis der skal gøres noget, så er det blandt pigerne, at potentialet er størst. Selvom to tredjedele af de studerende på de øvrige videregående uddannelser er kvinder, er de i drastisk undertal på STEM-uddannelserne. Således er kun hver tredje STEM-studerende kvinde. Og den skævhed har været uændret de sidste ti år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Skab en bedre verden med viden om naturvidenskab

Haldor Topsøe er en af de virksomheder, der åbner dørene den 2. oktober.

Her er kemiker og business strategy developer, Zeina Maroun, vært på dagen sammen med seks andre, kvindelige medarbejdere fra virksomheden. En Ph.d., en tekniker, ansatte fra den kommercielle afdeling og ingeniører står alle klar til at give pigerne deres personlige fortælling om deres vej ind i først en naturvidenskabelig uddannelse og senere en karriere inden for naturvidenskab og teknologi.

”Vi laver et frirum for pigerne, hvor de kan spørge om alt. Mit mål er, at pigerne skal kunne se sig selv som voksne i nogle af os medarbejdere, både fagligt men også personligt. Derudover vil jeg med de forskellige rollemodeller vise pigerne, at arbejdet med naturvidenskab og teknologi er meget varieret og måske noget helt andet, end de forestiller sig,” siger hun.

Haldor Topsøe producerer teknologi og katalysatorer til den kemiske industri og raffinaderier globalt. Og pigerne bliver stillet over for både tekniske, men også kommunikations- og konceptmæssige udfordringer til Girls’ Day in Science.

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål får pigerne også et indblik i, hvordan Haldor Topsøes løsninger sikrer tilstrækkelig forsyning af fødevarer til verdens voksende befolkning, renere luft og energibesparelser. De skal vide, at man med teknologi og naturvidenskab kan være med til at løse verdens mest presserende udfordringer som fx klimaproblemerne, fortæller Zeina Maroun.

”Vi skal have et mangfoldigt syn på vores problemløsning, og det kræver meget bedre kønsbalance i STEM-fagene på teknologiske arbejdspladser, som fx Haldor Topsøe. Til Girls’ Day in Science løfter vi i flok for at få flere piger ind i STEM-fagene. Det vil vi gerne bidrage til.”

30 piger fra Bosagerskolen og Gilbjergskolen besøger Haldor Topsøe den 2. oktober.

Mads Nipper: ”Vi skal vise pigerne, at de med en STEM-uddannelse kan ændre livet for mennesker til det bedre”

Også Grundfos i Bjerringbro slår dørene op til Girls’ Day in Science. Herfra er koncerndirektør Mads Nipper klar i mælet:

”Det er vigtigt, at vi som samfund får flere, der uddanner sig inden for naturvidenskab, teknologi og IT. Til Girls’ Day in Science forsøger vi at få pigerne med. Vi mangler dem overalt i danske virksomheder, og det er der ingen grund til,” siger han.

Hos Grundfos skal 43 piger fra College360 i Silkeborg og fra HTX på College Skive arbejde med vandrensning og med, hvordan data fra intelligente pumpesystemer kan bidrage til bæredygtige vandteknologier. Vandrensning er en af Grundfos’ kernekompetencer, som har stor betydning i den tredje verden, når der skal skaffes rent drikkevand. Og det er netop en af pointerne med Girls’ Day in Science hos Grundfos. Mads Nipper siger:

”Med viden om teknologi kan man være med til at løse de største udfordringer, vi på globalt plan står over for. Vi skal vise pigerne, at de med en STEM-uddannelse kan ændre livet for mennesker til det bedre. Vi skal som minimum sørge for, at det ikke er manglende kendskab, der gør, at pigerne fravælger en STEM-uddannelse. Vi skal derfor vise dem mulighederne, så de træffer et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. Derfor bakker Grundfos op om Girls’ Day in Science.”

Ud over Grundfoss og Haldor Topsøe så åbner virksomheder som Kamstrup, Vestas, Orbicon, BKI Foods, Energinet, Siemens, Gibotech og mange flere dørene den 2. oktober. Uddannelsesinstitutioner som Mercantec, VIA University College, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er også med.

I 61 arrangører og mere end 3200 tilmeldte piger er rekorden i de syv år, som Girls’ Day in Science har eksisteret.  2018 var 39 arrangører og 1700 piger tilmeldt Girls’ Day in Science.

Tektanken er støttet af Fremstillingsindustrien, Novo Nordisk Fonden, Nordea Fonden, Lundbeckfonden og Villum Fonden.

Fakta

Om Naturvidenskabernes Hus og Tektanken

Som samfund har vi behov for, at flere unge inspireres til at tage en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Det er  hovedformålet med Tektanken, et landsdækkende netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der faciliteres af Naturvidenskabernes Hus.  

Gennem Tektanken gør virksomhederne det muligt for elever i grundskolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virksomhedsrelaterede opgaver og møde rollemodeller på faglige virksomhedsbesøg. 

Girls’ Day in Science er Tektankens landsdækkende kampagnedag.  

Foruden de seks kernevirksomheder Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast, Microsoft og Haldor Topsøe tæller netværket mere end 500 virksomheder. Tektanken er støttet af Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Nordea-fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien. 

www.nvhus.dk

Fakta

Girls’ Day in Science 2019

Girls’ Day in Science sætter fokus på, at der er mange piger ikke har kendskab til de mange muligheder i STEM og derfor fravælger en IT-faglig, teknologisk eller naturvidenskabelig retning i deres uddannelses- og karrierevalg. Girls’ Day in Science har fokus på succesoplevelser, så pigerne får tiltro til egne evner og dermed åbner øjnene for en fremtid med STEM.

Den 2. oktober slår 61 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner over hele landet dørene op for over 3200 piger fra grundskoler og gymnasier på Tektankens kampagnedag, Girls’ Day in Science. Det er syvende gang, at Girls Day in Science finder sted.

Til Girls’ Day in Science bliver pigerne inviteret indenfor for at deltage i praktiske og virksomhedsrelaterede workshops. Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab.
 
Se alle arrangører på www.tektanken.dk. Sortér på Girls Day in Science under Undervisningstilbud.

Fakta

Optagstal på STEM-Uddannelserne for 2019

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kvinder udgør 32 procent af de optagne på STEM-uddannelserne bredt set, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint i forhold til 2018. På nogle uddannelser inden for IT er antallet af kvinder dog markant lavere end en tredjedel. 

STEM er en samlebetegnelse for uddannelser, der ligger inden for Science, Technology, Engineering og Math.  

Find optagstal her.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der mellem 2008 og 2018 er sket næsten en fordobling af antallet af STEM-studerende, imens optaget på videregående uddannelser generelt er steget med 55 procent. Men selvom der er sket en markant stigning i STEM-studerende, viser tallene samtidig, at fordelingen på omkring 70 procent mænd og 30 procent kvinder på STEM-uddannelserne er uændret i samme periode. 

Find statistikken her

Fakta

Om piger og uddannelse

I Danmark har vi brug for, at flere tager uddannelser inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kvalifikationer, og kvinder er underrepræsenteret inden for området. I en verden, der bliver stadig mere teknologisk funderet, har vi brug for, at både kvinder og mænd kan betjene og tage del i udviklingen af ny teknologi. 

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt