600 skoleelever arbejdede med pumpeteknologi, vandrensning og klimaforandringer

600 skoleelever fra 9. klasse arbejdede med FN’s Verdensmål om at sikre rent drikkevand og sanitet til alle.

Grundfos stod bag casen og Naturvidenskabernes Hus for den praktiske afvikling, da næsten 600 skoleelever fra 9. klasser i hele Favrskov Kommune deltog i et naturfagligt forløb, der havde fokus på FN’s Verdensmål nummer seks om at sikre rent drikkevand og sanitet til alle.

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det viser tal fra FN. Det er et alarmerende tal, som forventes at blive større i takt med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne. 

Med udgangspunkt heri og med situationen i Cape Town i Sydafrika, hvor hele byen risikerer at løbe tør for drikkevand, som et alarmerende eksempel, fik næsten 600 elever fra 9. klasser i Favrskov Kommune i løbet af to uger i november indblik i blandt andet spildevand, pumpeteknologi, vandrensning og programmering.

Det gjorde de ved et naturfagligt forløb i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, der skulle skærpe deres interesse for naturfag og teknologi, og hvor de skulle forholde sig til, at drikkevandsressourcerne er under pres, og at der i Danmark anvendes drikkevand til formål, som ikke kræver drikkevandskvalitet.

Samtidig skulle de sætte sig ind i spildevandsrensningens processer og undersøge om man med decentrale renseanlæg kan begrænse belastningen af grundvandsressourcerne?

SKOLEELEVER: VI HAR SET, HVORDAN VI KAN GØRE EN FORSKEL MED TEKNOLOGI

Blandt de mange elever, der deltog i forløbet var Tobias, Fiona, Cecilie og Sarah fra Skovvangsskolen i Hammel. De havde som gruppe løst den afsluttende opgave med at designe et rensningssystem, der kan genbruge vand i et enfamiliehus. Som en del af forløbet havde de også besøgt et rensningsanlæg og fået indblik i håndteringen af spildevand, ligesom de have forberedt sig ved at undersøge den teknologi, der indgår i vandets vej (pumpeteknologi, udveksling og gearing, programmering og styring, kemisk og mekanisk rensning med mere.)

”Det har været spændende at arbejde med vand som emne og lære, hvordan tingene virker i praksis. Vi har fået en masse viden om pumper, programmering og rensningsanlæg – og så har vi fået indblik i, hvordan de ting, vi har lært om teoretisk i skolen, kan anvendes i praksis og være med til at løse nogle problemer”, sagde de fire elever, der skulle tilbage til skolen og skrive en afsluttende rapport om deres idéer til at rense vand og om hele forløbet.

SKOLELÆRER: SPÆNDENDE AT ARBEJDE UNDERSØGENDE

For elevernes lærer, Marianne Kruse, havde det også været en spændende og lærerig proces:
”Det er sjældent, at vi på skolerne får mulighed for at gå i dybden med et konkret emne og prøve naturfagenes undersøgende arbejdsform. Det giver indblik og forståelse for naturfag i praksis og for, hvordan pumper og anden teknologi virker. Samtidig får eleverne set, hvordan de ting, de allerede har lært og hørt om, kan overføres og anvendes udenfor skolen.

Og så er det godt, at de oplever, at der findes løsninger på nogle af alle de miljøproblemer, de hører så meget om”, sagde hun.

Det naturfaglige forløb var arrangeret i samarbejde mellem Grundfos og Naturvidenskabernes Hus for Favrskov Kommune. Besøg i Naturvidenskabernes Hus er støttet af Poul Due Jensen Fonden og Viborg Kommune og har til formål at fremme interessen for teknologi og videnskab og sætte elevernes naturfaglige viden i spil på nye måder.

FAKTA:

I 2015 vedtog FN-topmødet i New York en ambitiøs udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

Adgang til vand og sanitet er det sjette af i alt 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling. 

Selvom 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet siden 1990, er svindende forsyninger af rent drikkevand et stort problem, som påvirker alle kontinenter.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt