5 millioner til Naturvidenskabernes Hus

Poul Due Jensens Fond har bevilget 5 millioner til Naturvidenskabernes Hus’ langvarige indsatser for at inspirere børn og unge til at dyrke interessen for naturvidenskab. Husets indsatser engagerer mindst 40.000 børn og unge hvert eneste år, og gennem kompetenceudvikling af lærere og understøttelse af kommunale konsulenter når den praksisnære undervisning ud til langt flere elever.

Naturvidenskabernes Hus udvikler og udbreder eksemplariske indsatser, der inspirerer til praksisnær undervisning, og hvor elever arbejder med autentiske virksomhedscases og møder rollemodeller fra virksomheder. Ud over at engagere tusindvis af elever i praksisnær undervisning og skolevirksomhedssamarbejde, vil de eksemplariske indsatser skabe rammen for kapacitetsopbygning på både lærer-, leder- og forvaltningsniveau.

NATURFAGSMARATON

Naturfagsmaraton er et forløb for 5. og 6. klasseselever, hvor de arbejder praktisk og problemløsende med udfordringer fra byer og steder rundt omkring i Danmark. Hvert år udvikles seks nye opgaver, som eleverne arbejder med hjemme på skolen. Derefter mødes eleverne i hver kommune i en lokal sportshal, hvor de dyster om de bedste løsninger. Hvert år deltager ca. 25.000 elever i Naturfagsmaraton.

GIRLS’ DAY IN SCIENCE

Girls’ Day in Science er en årlig kampagnedag, der sætter fokus på manglen på kvinder i STEM-fagene og det kønsskæve uddannelsesvalg. På Girls’ Day in Science bliver piger fra grundskolen og gymnasiet inviteret ind på virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at arbejde med praktiske og virkelighedsnære aktiviteter. De deltager i virksomhedsrelaterede workshops og møder kvindelige medarbejdere, forskere og studerende, der fortæller om deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder inden for IT, teknologi, håndværk og naturvidenskab.

KLOGE HÆNDER

Kloge Hænder er et koncept for skolevirksomhedssamarbejde i en kommune, hvor vi faciliterer, at udskolingselever besøger lokale virksomheder med faglærte og arbejder med faglige problemstillinger i relation til virksomheden. Kloge Hænder kan kombineres med et kompetenceudviklingsforløb for lærerne, hvor lærerne understøttes i at udvikle, planlægge og gennemføre et samarbejde med en lokal virksomhed. Indsatsen forankres i skolernes fagteams og den kommunale forvaltning for at sikre kapacitetsopbygning og fastholdelse af indsatsen.

TEKCASES TIL GYMNASIET

Tekcases til gymnasiet er faciliterede samarbejder mellem virksomheder og gymnasier, hvor eleverne arbejder med en autentisk virksomhedscase med fokus på bæredygtighed. I forløbene kobles gymnasiets fag til virksomhedernes praksis og understøtter, at eleverne udvikler kompetencer til at forstå, formulere og behandle samfundsrelevante problemer med henblik på at udvikle bæredygtige løsninger til fremtiden. Samtidig klædes lærerne på til at arbejde problembaseret og praksisnært i den naturvidenskabelige undervisning.

 Vi er utrolig glade for støtten fra Poul Due Jensens Fond, som er afgørende for at sikre kontinuiteten i vores arbejde med at understøtte kommuner, skoler og virksomheder i at samarbejde, så mange flere unge får øjnene op for de spændende muligheder med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

Maiken Lykke Lolck
Direktør i Naturvidenskabernes Hus

MÅLGRUPPER FOR INDSATSERNE

  • Elever i grundskolen og gymnasiet over hele landet, der engageres i praksisnær undervisning og skolevirksomhedssamarbejde
  • Naturfagslærere i grundskolen og naturvidenskabelige lærere i gymnasiet, som bliver klædt på til og inspireret til at gennemføre praksisnær undervisning og indgå i samarbejde med virksomheder om naturfaglige forløb
  • Kommunale konsulenter, der understøttes i deres lokale indsatser for skolevirksomhedssamarbejde
  • Virksomheder, der engageres i samarbejder med skoler

LANGSIGTET PROGRAM FOR SKOLE-VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

Bevillingen på 5 millioner kroner støtter videreudviklingen af Naturvidenskabernes Hus’ langsigtede program for praksisnær undervisning og skolevirksomhedssamarbejde, så den primære forankring vil være i Naturvidenskabernes Hus’ løbende indsatser. Derudover er det en integreret del af projektet at arbejde med forankring af skolevirksomhedssamarbejde både i den kommunale forvaltning, hos skole- og gymnasieledelser og i virksomheder.

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt