400 piger til Girls’ Day in Science i Naturvidenskabernes Hus

Med rekordstor opbakning fra både arrangører og deltagere er Girls’ Day in Science 2019 nu afviklet. Dagen derpå ser vi tilbage på tre gode dage, hvor 400 piger fra 10 forskellige skoler deltog i Girls’ Day in Science i Naturvidenskabernes Hus. Et arrangement i samarbejde med Dansk Byggeri under temaet ’Byggeri med omtanke’.
Civilingeniør hos MT Højgaard, Bettina Vernimmen Olesen, afholder workshop for pigerne fra 7. og 8. klasse på Mønsted Skole. Her er det Marie fra 7.b (til venstre) og Mathilde fra 8.a (i midten).

Fra den 1. til den 3. oktober 2019 lagde i alt 400 piger vejen forbi Naturvidenskabernes Hus til Girls’ Day in Science. Programmet for dagen var tilrettelagt i samarbejde med Dansk Byggeri under temaet ’Byggeri med omtanke’, der satte fokus på, hvordan man som kvinde kan gøre en forskel ved at vælge en byggefaglig uddannelse. Derudover fik pigerne et indblik i, hvilken rolle byggebranchen spiller i indsatsen for en mere klimavenlig og bæredygtig verden.  

Den 2. oktober deltog 134 piger fra Rødkærsbro Skole, Mønsted Skole, Hadsten Skole og Farsø Skole. Vi fulgte dem gennem dagen, der bød på karriereoplæg med bæredygtighedsspecialister, workshops og paneldebat med kvindelige rollemodeller i byggebranchen, heriblandt civilingeniører, arkitekter, konstruktører og tømrere. 

PÅ WORKSHOP: DESIGN DIN DRØMMESKOLE  

Med udgangspunkt i de skoler, som pigerne går på til daglig, skulle de på en workshop tegne deres eget bud på et bæredygtigt klasselokale i fremtidens drømmeskole. Det førte til gode diskussioner om indeklima, adfærd og affaldssortering, hvorefter kuglepenne og farvede tusser fik frit løb på store, hvide A3-papirer.  

I spidsen for workshoppen stod Bettina Vernimmen Olesen, civilingeniør hos MT Højgaard, der i dagens anledning var inviteret med som rollemodel. Workshoppen gav pigerne en indsigt i det daglige arbejde som civilingeniør, og ifølge Bettinna Olesen forhåbentlig også en forståelse for ingeniørfaget i bred forstand: 

– Jeg tror, at mange, når de tænker på en ingeniør, forbinder det med en person, der udelukkende laver beregninger. Med min workshop håber jeg, at pigerne får øjnene op for, at man som ingeniør også skal være kreativ, siger Bettinna Olesen.  

Marie og Mathilde fra 7.b og 8.a på Mønsted Skole blev blandt andet klogere på begrebet bæredygtighed, og hvordan det har indflydelse på deres dagligdag. 

– Da vi tegnede fremtidens klasselokale tog vi udgangspunkt i, hvordan vi selv har det. Vi skal ikke føle os tunge i hovedet, have det for koldt eller have for lidt dagslys. Vi har fundet ud af, at bæredygtighed ikke kun handler om miljøet, men også hvordan vi har det i vores hverdag, og at bæredygtighed derfor også kan være det sociale, fortalte Mathilde fra 8.a på Mønsted Skole. 

Til spørgsmålet om det har ændret noget for pigerne at være med til Girls’ Day in Science, og om dagen har inspireret dem til en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, IT eller håndværk, er svaret: 

– Det har været spændende. For eksempel med Den Blå Planet, som de fortalte om. Den er der jo bare, og før tænkte jeg ikke over, at der jo er nogen, der har bygget den. Det har gjort mig mere nysgerrig. Før var jeg ret sikker på, at jeg ikke skulle noget af det her, men nu er jeg kommet ret meget i tvivl, fordi der er så mange muligheder, fortalte Marie fra 7.b på Mønsted Skole.  

AFSTED UDEN DRENGENE 

Et andet sted i huset stod tømrerne Mai-Britt Kristensen og Rebekka Schmidt for en workshop med fokus på træ som et bæredygtigt byggemateriale. Her måtte pigerne smøge ærmerne op, når de med tommestokke, fukssvanse og skruemaskiner skulle konstruere et element til en bygning. Særligt til denne workshop blev det tydeligt, at det betyder noget, når pigerne er afsted uden drengene fra deres klasse. Det fortalte Anna Maria fra 8.a på Hadsten Skole: 

– Det er ret hyggeligt på den her måde, hvor vi ikke har drengene med. Jeg synes, at drengene nogle gange fylder meget, men her er det bare os piger, der skal prøve at gøre vores bedste, og det synes jeg er ret fedt, fortæller Anna Maria.  

Også rollemodellerne oplevede et andet fokus til deres workshops, end de tror, det ville være tilfældet, hvis hele klassen havde været afsted. Særligt set i lyset af pigernes alder. Girls’ Day in Science henvender sig til piger i grundskolens ældste klasser og gymnasier, hvor både drenge og piger som bekendt kommer i puberteten.  

– Jeg tror, at det er mere afslappet, når drengene ikke er med. Det sænker barriererne lidt, at det kun er piger. De tør træde mere frem og stille flere spørgsmål. Det tror jeg er vigtigt, og særligt i den alder, hvor mange er mere usikre på sig selv, understregede rollemodel og civilingeniør Bettina Olesen.  

PANELDEBAT OM UDDANNELSE, FORDOMME OG ARBEJDSLIV 

Dagen sluttede af med en paneldebat, hvor pigerne havde mulighed for anonymt og ved hjælp af deres mobiltelefoner at stille spørgsmål til alle rollemodellerne. Pigerne var spørgelystne, og mange gode emner blev bragt op til debat. Mange af spørgsmålene gik på rollemodellernes uddannelser og arbejdsliv, og her fik pigerne svar på alt fra adgangskrav på uddannelser til hverdagen på en byggeplads.  

Også flere fordomme blev bragt frem i lyset, når rollemodellerne svarede på spørgsmål om, hvordan det er at være eneste kvinde på en arbejdsplads, om kvinder og mænd bliver behandlet forskelligt og om rollemodellerne selv er blevet mødt af fordomme som kvinder i mandsdominerede fag.  

I alt deltog over 3200 piger til Girls’ Day in Science hos 61 virksomheder, organisationer og uddannelsessteder over hele landet. Naturvidenskabernes Hus takker alle arrangører, skoler og deltagere for den store opbakning til kampagnen. 

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).