Space tech

Space Tech er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse, der har lyst til at undersøge, hvad det kræver at være astronaut og udforske rummet. Måleapparater, vandraketter, stråling, satellitdata og animationsfilm er blot nogle af de områder, eleverne kommer til at fordybe sig i.

Udforskning af rummet fascinerer os mennesker. En tur i rummet kræver store forberedelser og stiller ekstremt høje krav til de danske virksomheder, der leverer rumfartsteknologi til gavn for den internationale rumfart.

Undervisningsmaterialet Space Tech består af fem opgaver foruden den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’. I kan vælge at arbejde med nogle af opgaverne eller dem alle i et forløb i tilknytning til det fællesfaglige fokusområde ‘Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår’.

Klasse

Fag

Sted

Pris

Gratis

I samarbejde med

Fællesfaglige fokusområder

Kontakt

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).