Smed

Eleverne skal designe en skammel, som er stabil, billig i produktion og holdbar. Hvis I samarbejder med en virksomhed, kan I sende den bedste løsning til virksomheden, som måske har mulighed for at omsætte tegningen til et fysisk produkt til skolen. Opgaven er for elever i 7. – 10. klasse.

Som smed er du ekspert i at vælge det rette metal med den rigtige profil, så bygninger eller andre konstruktioner får den nødvendige styrke. Det er også smeden, der kan bearbejde metaller med forskellige teknikker, og dermed konstruere store som små metalkonstruktioner.

Smeden arbejder ofte i det materiale, som vi betegner jern, men for smeden findes jern i mange forskellige legeringer såsom rustfrit, syrefast og andre typer. De forskellige legeringer betyder, at der skal anvendes forskellige bearbejdningsteknikker, hvor prisen og holdbarheden ofte afhænger af materialet.

I opgaven skal eleverne designe en skammel der både er stabil, billig i produktion og holdbar. Når arbejdstegningerne er færdige, kan klassen, hvis I samarbejder med en virksomhed, indsende den bedste løsning. Virksomheden kan herefter måske omsætte tegningen til et fysisk produkt til skolen.

På videoen fortæller Lauge, der er i lære som klejnsmed, om sit arbejde. Han giver også gode råd til, hvordan I løser opgaven.

Klasse

Fag

Sted

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).