Klog på klimadata

Eleverne skal med klimadata fra klimamodeller undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker forekomsten af vand i form af øget nedbør og højere havniveau i eget lokalområde. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Hvordan bruges klimadata til at fremtidssikre Danmark? Det skal du sammen med dine gymnasieelever undersøge i dette forløb i samarbejde med Klimatorium.

Forløbet begynder med et besøg hos Klimatorium i Lemvig. Her vil medarbejdere præsentere en række eksempler på, hvordan Klimatorium i samarbejde med universiteter og virksomheder bruger klimadata til at forebygge oversvømmelser i fremtiden. Ved besøget ser eleverne udendørs eksempler på klimatilpasningsløsninger, f.eks. permeabel asfalt og reflektorer, der via satellitter bruges til at overvåge jordhævning og –sænkninger. Indenfor hører eleverne oplæg om klimaforandringer og klimadata, hvorefter eleverne arbejder med opgaver i programmer som Skalgo og DMI’s Klimaatlas. Det er muligt, at der kan laves et forløb, hvor eleverne kommer til at præsentere løsningsforslag for fagfolk fra Klimatorium.

Kernestof

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Stockholm Junior Water Prize Challenge

Eleverne kan indsende deres løsninger til Stockholm Junior Water Prize Challenge, som er en særpris ved Unge Forskere. Prisen uddeles af Grundfos Foundation og Poul Due Jensens Fond til et seniorprojekt, som har fokus på vand og bæredygtighed.

Verdensmål

Klasse

Fag

Landsdel

Pris

Gratis

I samarbejde med

Send forespørgsel

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).