Klimaklar Frederiksberg

Eleverne skal undersøge, hvor og hvordan der kan laves klimatilpasning på Frederiksberg eller i nærheden af, hvor eleverne bor. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Allerede nu er Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune ved at tilpasse bydele, så de kan håndtere fremtidens forventede nedbørsmængder. Hvor og hvordan kan der laves klimatilpasninger på Frederiksberg eller i nærheden af, hvor eleverne bor? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i dette forløb i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Forløbet skydes i gang med et kickoff hos Frederiksberg Forsyning med rundvisning i Lindevangsparken, hvor der er etableret såkaldt ‘blå byplanlægning’. Mod betaling er det muligt at inddrage klimatilpasning i Zoologisk Have, hvor der er etableret faskiner til at håndtere regnvand. Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekter om klimatilpasning. Midt i forløbet kan der være en statussession med medarbejdere fra Frederiksberg Forsyning eller andre fagpersoner, som kan hjælpe eleverne videre med deres projekter. Forløbet afsluttes med, at eleverne præsenterer deres problemstillinger og løsninger for hinanden, lærere og medarbejdere fra Frederiksberg Forsyning eller andre fagpersoner, som giver eleverne feedback løsningsforslag.

Kernestof

Naturgeografi

  • Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
  • Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse
  • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Geografi

  • Vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer

Geovidenskab

  • Vandets kredsløb, vandbalanceligningen og modellering af grundvandsstrømme

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres egen personlige udvikling samt fremtidig uddannelse og karriere

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Verdensmål

Klasse

Fag

Landsdel

Pris

Gratis

I samarbejde med

Send forespørgsel

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).