Industritekniker

Eleverne skal som industriteknikere designe en 3D-tegning af en udstiksform. Hvis I samarbejder med en virksomhed, kan de måske omsætte den bedste af elevernes arbejdstegninger til et fysisk produkt til skolen. Opgaven er for elever i 7. – 10. klasse.

Som industritekniker arbejder du ofte i jern- og metalindustrien med alt fra meget små dele af en maskine til meget store dele på f.eks. vindmøller eller skibsmotorer. Du håndterer mange forskellige typer af maskiner, der bearbejder metal.

Som industritekniker skal du kunne fremstille og vedligeholde maskiner, maskindele og produktionsanlæg. En stor del af arbejdet består i at programmere og arbejde med computerstyrede systemer.

Industriteknikeren løser opgaver inden for både konstruktion og produktion. Kort sagt: omsætter en arbejdstegning til et computerstyret program, sætter elementer i en maskine og fremstiller det endelige produkt. Langt de fleste maskiner, der bruges i industrien, er computerstyrede, så programmering er en stor del af uddannelsen.

I opgaven skal eleverne som industriteknikere designe en 3D-tegning af en udstiksform til kager, ler eller lignende. Hvis I samarbejder med en virksomhed, kan I sende den bedste arbejdstegning til virksomheden, som måske har mulighed for at omsætte tegningen til et fysisk produkt.

På videoen fortæller Nikolaj om hans arbejde som industritekniker. Han giver også et par gode råd til, hvordan I løser opgaven.

Klasse

Fag

Sted

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).