Flyt vandet

Velkommen til vores nye flotte udendørs undervisningsbase! Her skal eleverne undersøge forskellige metoder til at løfte vand over en høj. De skal også bygge en vandbane, der kan fordele vandet.

’Flyt vandet’ er en aktivitet, som foregår i vores udendørs undervisningsbase. Eleverne skal undersøge forskellige metoder til at løfte vand over vores høj. Herefter skal de bygge en vandbane, der kan fordele vandet ved hjælp af rør, render og stålstolper.

Aktiviteter

Eleverne inddeles i grupper af 2.

 • Aktivitet 1: Hvordan kan man løfte vand på forskellige måder
 • Aktivitet 2: Fordel det løftede vand med en vandbane ud til forskellige “husstande”

Forberedelse

Snak med eleverne om:

 • Længdemål (cm og m)
 • Vægtenheder (g og kg)
 • Rummål (hvor meget er en liter?)
 • Tyngdekraft
 • Hvad er et rør, og hvad er en rende?
 • Fald – hvornår falder noget?
 • Hvor kommer vand fra?

Efterbehandling

I kan eventuelt eksperimentere med at lave kuglebaner efter samme princip.
I kan også tage en snak med eleverne om, hvad vandspild er, og hvordan de kan spare på vandet.

Formål

 • at stifte bekendtskab med engineering-modellen
 • at arbejde undersøgende og problemorienteret
 • at eleverne forstår, at vand er en ressource
 • at eleverne forstår, hvad tyngdekraft er

Eksempler fra Fælles Mål

Natur/teknologi

 • Eleven kan konstruere enkle modeller og eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

Verdensmål

Klasse

Fag

Sted

Varighed

Pris

Gratis for skoler i Viborg Kommune og Favrskov Kommune.
DKK 2.500,- kr. pr. klasse, hvis skolen ligger i en anden kommune.

Udbydes igen i 2024

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).