De hårde metaller

De Hårde Metaller er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse. Her skal eleverne gennem en række opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge metallers egenskaber og designe deres egen løsning til en bærende konstruktion til et nyt multirum til skolen.

Metaller har mange nyttige egenskaber; de kan være stærke, smeltes og formes, lede strøm, og nogle er tilmed meget dyrebare og smukke. I bygninger bruges metal ofte for at afstive og styrke konstruktionen, men det kræver, at der vælges det rette metal med den rigtige profil eller form.

Undervisningsmaterialet De Hårde Metaller består af tre sammenhængende opgaver foruden den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’.

Besøg en virksomhed undervejs i forløbet og oplev, hvordan eleverne får inspiration udefra. Eleverne vil desuden få indsigt i mulighederne for uddannelse og karriere i branchen. Det kræver kun, at I arbejder med den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’ og én anden opgave. Kontakt os, hvis du vil have hjælp til at finde en virksomhed.

Klasse

Fag

Sted

Pris

Gratis

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).