Byg med træ

Byg med Træ er et undervisningsforløb for elever i 6. til 8. klasse. Her skal eleverne gennem en opgave og et besøg på en virksomhed designe et halvtag til skolen, hvor deres cykler kan stå i læ.

Træ har historisk set altid været brugt i byggeri. Træ er ikke blot et smukt eller spændende materiale med mange muligheder. Træ er også et godt og holdbart byggemateriale med en række gode egenskaber i forhold til bearbejdning og tilmed en bæredygtig ressource. Træ oplagrer CO2 både under væksten, og når vi bruger det til byggeri. Træbygninger og konstruktioner af træ har vundet større indpas internationalt og i dansk byggeri. Det ene spektakulære byggeri i træ efter det andet skyder op rundt omkring i verden.

Undervisningsmaterialet Byg med Træ består af en opgave foruden den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’.

Besøg en virksomhed, mens I arbejder med Byg med Træ. Det giver eleverne inspiration udefra, ligesom de får indsigt i mulighederne for uddannelse og karriere i branchen. Det kræver kun, at I arbejder med den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’ og den anden opgave. Kontakt os, hvis du vil have hjælp til at finde en virksomhed.

Verdensmål

Klasse

Fag

Landsdel

Sted

Pris

Gratis

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).