Simon (Medium)

Simon Olling Rebsdorf

Seniorkonsulent

  • Strategisk fundraising og udvikling
  • Udvikling af skole-virksomhedssamarbejder i gymnasieindsatsen
  • Udviklingsopgaver i indsatser for Andreas Mogensens rummission

Simon er cand.scient. i fysik, ph.d. i videnskabsstudier fra Aarhus Universitet og uddannet fagjournalist fra DMJX. Han har i mange år arbejdet for, og skrevet om, børn og unges naturvidenskabelige dannelse for en bæredygtig fremtid. Simon er medforfatter til en ny engineering-didaktik, er tidligere forskningsleder ved VIA UC og ESERO Danmark Manager. Simon spiller kontrabas i en jazztrio, løber og bader året rundt, og er blogger og klummeskribent for JP.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).