sofie

Sara Kande

Underviser

  • Formidler besøg i Naturvidenskabernes Hus
  • Udvikling af udeområder

Du møder Sara, når du besøger Naturvidenskabernes Hus med elever. Sara arbejder derudover med biodiversitetsfremmende tiltag i vores udeområder. Sara er naturformidler og bruger meget af sin fritid på at tage billeder af insekter af smådyr, og nogle gange finder du hende med hovedet helt nede i en kolort, for at finde en trehornet skarnbasse eller en lakrød møgbille. 

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).