Malena Møller Mortensen

Malena Møller Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling

  • Socialrådgiver, Silkeborg Kommune
  • Byrådsmedlem, Viborg Kommune 2022-2025

Uddannelse

  • Professionsbachelor, Socialrådgiver Aalborg Universitet, 2012
  • Diplomuddannelse i udsatte børn og unge VIA University College, 2018
  • Højere Handelseksamen (HHX) Viborg Handelsskole, 2007

Kompetencer

  • Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Viborg Kommune

Bestyrelsesposter

  • Gudenå-komitéen (suppleant)

Køn

K

Fødselsår

1988

Udpeget senest

2021

Udpeget af

Viborg Kommune

Indtrådt

2021

Valgperiode udløber

2023

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).