Maiken Rabøl Rossen (Medium)

Maiken Rabøl Rossen

Udviklingskonsulent og gymnasielærer

  • Udvikler undervisningspakker og -forløb til gymnasiesektoren
  • Udvikler af materialer til Science Day

Maiken møder du både som underviser og virksomhed i forbindelse med udvikling af det faglige indhold i vores forløb til gymnasier. Maiken har en bred naturvidenskabelig universitetsuddannelse inden for det meste af naturvidenskaben. Maiken er mor til fire drenge og superstrikker.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).