Med Paxi til Månen

Vi “flyver” til Månen i rumdragter og med rumforsyninger og undersøger, hvordan ting opfører sig på Månen.

25. juni 2024

09:00 - 11:30

Naturvidenskabernes Hus
P. E. Eriksens Vej 1
8850 Bjerringbro

Pris

Gratis for daginstitutioner i Viborg Kommune og Favrskov Kommune

Fuldt booket

Kan man flyve til Månen i en flyvemaskine? Kan man finde mad på Månen? Bor der nogen på Månen?

Kom med en tur til Månen med ESA Education-maskotten Paxi! Så undersøger vi det!

Vi “flyver” til Månen og undersøger, hvordan ting opfører sig på Månen.

Hele rumfarten foregår i vores Udelab, så børnene skal have tøj på efter vejret.

Aktiviteter

På “Månen” skal børnene undersøge 4 forskellige ting:

  • Hvad flyder/synker på Månen?
  • Hvilke månesten er tungest?
  • Hvilke månesten er størst?
  • Hvordan ser sten ud under en lup?

Når vi er tilbage på jorden igen, får alle børn et bevis på, at de har været på månerejse.

Forberedelse

I kan finde eksperimenter på http://www.scienceklog.dk, der kan forberede jeres børn på dagen i Naturvidenskabernes Hus.

Efterbehandling

Børnene får et hæfte med hjem med alderssvarende opgaver om maskotten Paxi. Heri vil der også være links til videoer, de kan se i børnehaven  eller derhjemme med forældrene.

Derudover får børnene udleveret et Måne-hæfte. Hæftet kan danne udgangspunkt for de refleksioner og tanker børnene allerede har om månen. For eksempel hvordan kommer man derop? Hvordan er vejret på Månen? Bor der mennesker deroppe? Har de nogensinde set Månen her fra jorden? Hvor stor er Månen? I kan vælge at give børnene hæftet med hjem eller arbejde med det i børnehaven.

Formål

  • At børnene får pirret deres nysgerrighed i forhold til Månen
  • At børnene får erfaringer med at lave undersøgelser
  • At børnene får kendskab til, hvad en astronaut er

Mål fra “Den styrkede pædagogiske lærerplan”: 

Natur, udeliv og science – det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte:

at alle børn får konkrete erfaringer, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, og giver børnene mulighed for at opleve, at mennesket er forbundet med naturen og derved giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Transport Viborg Kommune

Forløbet ligger på KLC, og hvis du er fra Viborg Kommune, kan du søge om transporttilskud her: https://klcviborg.dk/transport_application

I samarbejde med

Oplægsholder

Undervisning

Smådyrssafari

De vilde insekter og smådyr er i tilbagegang og verdens biodiversitet bliver ringere og ringere. Det må vi gøre noget ved! Og jo mere man ved om naturen, jo større lyst får man til at passe på den.

Læs mere

Byg din egen sø

Hvordan opfører vand sig? Hvad betyder vægten for, om noget kan bevæges eller flyttes? Vi skal undersøge vand, og om man egentlig kan bygge sin egen sø.

Læs mere

Kontakt

Kontakt