Undervisningstilbud

Space Adventure Race

Space Adventure Race er et udfordrende undervisningsforløb om rumfart, hvor eleverne skal gennemgå en astronautuddannelse og planlægge en rejse til Mars. Forløbet er et tværfagligt forløb der bygger på anvendt naturvidenskab, ægte rumfartsteknologi, samarbejde og praktiske aktiviteter. 

I Space Adventure Race skal eleverne gennemgå en astronautuddannelse med det formål at planlægge en mission til vores naboplanet Mars. Mars har i århundreder fascineret mennesker, og den er det bedste bud på, hvor vi kan finde liv, eller spor af liv, uden for vores egen planet, Jorden.

Med Space Adventure Race skal der prøves kræfter med nogle af de naturfaglige, teknologiske og praktiske udfordringer, som astronauter og rumingeniører står overfor i planlægningen af en rummission.

Den danske astronaut Andreas Mogensen, der er en del af det europæiske astronautkorps, drømmer om at blive et af de første mennesker, der kan sætte foden på Mars og udforske denne røde ørkenplanet.

Andreas vil guide elever igennem tre perioder i Space Adventure Race, hvor de skal tilegne sig viden om rumfart, forholdene i rummet og på Mars, undersøge hvordan astronauter kan holde til at gennemføre den lange rejse til den Røde Planet, og planlægge en mission til Mars.

1. periode: Basisuddannelse 

Klassen skal rustes fagligt og socialt til at kunne gennemføre fem praktiske aktiviteter med efterfølgende specialmissioner, primært inden for fysik og biologi. Der er lagt op til samspil med matematik, idræt og teknologi (htx). Der er materiale til 2-4 ugers undervisning med aktiviteter på egen skole, før aktivitetsdagen i Naturvidenskabernes Hus.

2. periode: Aktivitetsdag i Naturvidenskabernes Hus 

Eleverne afslutter nu deres basisuddannelse som astronauter ved at gennemføre et stjerneløb med fem spændende aktiviteter inden for rumfart, hvor de testes på både viden og teamsamarbejde. Niveauet i aktiviteterne aftales med læreren før besøget. Aktiviteterne giver eleverne data, som der efterfølgende arbejdes videre med på egen skole.

Aktivitetsdagen foregår i Naturvidenskabernes Hus.

3. periode: Forberedelse af rejse til Mars 

Eleverne har nu gennemført uddannelsen og får som mission at forberede en rejse til Mars. De skal derfor løse en række specialmissioner koblet til de forsøg, de har lavet. Eksempelvis skal de regne på hvor store solpaneler de skal bruge for at forsyne rumfartøjet med strøm, undersøge hvilke metoder der skal bruges for at afkøle elektronikken om bord, samt planlægge en rumvandring på Mars’ overflade ud fra viden om puls og iltoptagelse. 

Praktiske detaljer

Forløbet er særlig velegnet som tema i gymnasiale grundforløb på STX og HTX mht. faglige og metodiske mål, didaktiske principper, arbejdsformer, databehandling og et autentisk samspil mellem fagene, men vi har også succes med at tilpasse aktiviteterne, så sværhedsgraden er passende til udskolingsklasser i grundskolen.

På caseweb.dk findes der relevante materialer til gennemførelse af alle tre moduler. Ved tilmelding får I adgang til lærervejledninger, elevopgaver (faglige og teamorganiserede), introduktionsfilm med den danske astronaut Andreas Mogensen, baggrundsmaterialer om rumfartsvidenskab og databehandlingsmateriale.

Se video om elever fra Randers Science Camp der deltager i Space Adventure Race og hør deres lærer Jens Madsen, fra Randers Realskole fortælle om, hvad de får ud af et besøg i Naturvidenskabernes Hus i denne film, lavet af Randers Kommune.

Partnere

Undervisningsforløbet er udviklet i tæt samarbejde mellem Naturvidenskabernes Hus og Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen. Det betyder, at I er sikret en høj faglighed samtidig med, at I kommer tæt på virkeligheden undervejs i hele forløbet.

For at bidrage yderligere til autenticiteten har danske rumfartsvirksomheder sponseret såvel knowhow som teknologisk udstyr til Space Adventure Race i Naturvidenskabernes Hus.

Priser
Grundskolen: 950 kr. for en klasse.
Ungdomsuddannelser: 1500 kr. for en klasse.
Ved flere klasser aftales en pris.
Bestil forløbet
Log ind på www.caseweb.dk og opret forløbet for at se alle detaljer.

Bestil aktivitetsdage:
Janus Halkier
Telefon: 61 28 81 55

Bestil forløb
Ultimate Web A/S