Undervisningstilbud

Bæredygtig vækst - en bæredygtig fremtid

Bæredygtig Vækst er et to-dages undervisningsforløb til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Forløbet tager udgangspunkt i en handlingsorienteret tilgang til undervisning i bæredygtig udviklinginden for hovedområdet kontor, handel og forretningsservice. Det fokuserer på, hvordan teknologi kan bidrage til bæredygtige løsninger på globale udfordringer - tæt på elevernes nærhed og hverdag.

Der er nu syv milliarder mennesker på jorden. Det er dobbelt så mange som for 40 år siden, og FN forventer, at der er 9,2 milliarder mennesker i 2050 (www.un.org). Blandt verdens forskere og i FN’s klimapanel er der nu bred enighed om, at mennesker ved udledning af drivhusgasser har påvirket jordens klima. Den måde, jordens ressourcer anvendes på, er ikke bæredygtig på lang sigt, der er derfor behov for en mere bæredygtig samfundsudvikling.

Formålet med forløbet er, udover at give eleverne praktiske primærerfaringer med, og viden om, perspektiver i bæredygtig udvikling for samfundet og i det nære, at give dem en idé om mulig faglig specialisering gennem undervisning i bæredygtig udvikling, og ultimativt pege på muligheden for en karrievej med bæredygtig udvikling.

Praktiske detaljer

Undervisningsforløbet kan gennemføres i fuld længde over to dage, og indholdet vil variere mellem åbne gruppeopgaver og input fra læreren. Hvert forløb er opdelt i to dele:

1. del – dag 1: En generel indføring i bæredygtig udvikling, som kan bruges i flere forløb

2. Del – dag 2: Kobler bæredygtige perspektiver på vækst med en faglig specialisering inden for hovedområdet kontor, handel og forretningsservice.

Forløbet er designet ud fra en undervisningsdag på 5,5 timer (fx 08.00-13.30). Frokostpause på 30 minutter samt to korte pauser er indregnet i forløbene. Læreren orienterer sig i vejledningen og i den generelle præsentation (dag 1) samt i det fagspecifikke forløb, som læreren har valgt, fx på baggrund af sin egen faglige specialisering.

Der indgår mange film i forløbene, som bedst vises på en stor skærm, så alle følger med på samme tid. Det er samtidig en forudsætning, at alle elever i klassen kan arbejde på computere med internetforbindelse.

I forløbet arbejder eleverne med begreber som

Kan vækst være bæredygtig? Kan bæredygtigt være kommerciel? Vækstbegrebet, CSR/fjernomsorg og fair trade, varekæder, vugge til vugge, inkl. evaluering af hele forløbet.

Lærervejledning og undervisningsforløb

Materialet er lavet som Power Point præsentationer, der således bærer undervisningsmaterialet direkte ind i klasseværelset. Der linkes til film og andre ressourcer, idéer og eksempler samt baggrundsviden rettet til læreren i notefelterne.

Hent Lærervejledning (pdf) - generel vejledning til tre forskellige forløb til grundforløbet på erhvervsuddannelserne.

Hent undervisningsforløbet Bæredygtig Vækst (Power Point, 28 MB)

Partnere

Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Mercantec, EUC Sjælland og Naturvidenskabernes Hus og er finansieret af Undervisningsministeriet.

 

Herunder et opgaveeksempel fra undervisningsforløbet:

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Tilbuddet er aktuelt for:

Priser
Forløbet er gratis
Bestil forløbet
Simon Olling Rebsdorf
Telefon: 61 77 86 30

Kontakt ang. forløbet
Ultimate Web A/S